Eva P Svensson
  • Instituição: EPS Human Invest AB
  • País: Sweden
  • Número de Livros: 1
  • Contactar o Autor:

Eva är en uppskattad handledare i olika ledarutvecklingsprogram där hon jobbar med främst nyblivna chefer och ledare. Hon har en förmåga att skapa en trygg och öppen miljö i de grupper som hon är med och leder och har ett naturligt och genuint sätt att utöva sitt ledarskap på. 

Förändringsledarskap är ett viktigt område enligt Eva - att hjälpa organisationer och företag att navigera i förändring och att skapa hållbara resultat. Ett sätt att åstadkomma detta är att utveckla organisationens hälsa och balans genom att använda medarbetarnas kompetens och klokskap.

Hennes arbetslivserfarenhet sträcker sig från kioskbiträde, servitris, metallarbetare, en kort ambition att bli journalist till att efter studier på Göteborgs Universitet så småningom landa in på HR-området som personalchef, personaldirektör och numera konsult inom ledar-, och verksamhetsutveckling där individ-, grupp-, och ledningsgruppsutveckling är vanliga uppdrag.

Som underkonsult till Mgruppen är Eva med och utbildar blivande och befintliga chefer i ledarskap. Med bakgrund från både små och stora företag, från olika branscher som tillverkande industrier, säljintensiv grossistverksamhet och högteknologisk forskningsverksamhet i ledande positioner har Eva upplevt de flesta utmaningar och fallgropar i en organisation.

Genom Eva’s sätt att arbeta i olika utvecklingsprogram skapas en miljö som möjliggör öppenhet, tillit och trygghet i de grupper hon är med och leder vilket skapar förutsättningar för förändring och utveckling. Just tillit och trygghet är en av de viktigaste nycklarna för att förflytta en grupp till att bli ett team som denna bok handlar om.

Sedan några år tillbaka har Eva förverkligat en dröm som hon närt under många år, att förena sina två stora intressen, människor och hästar genom att jobba med H.A.L.T® – Horse Assisted Leadership Training. En workshop med H.A.L.T® innehåller beprövade ledarskapsteorier som följs av praktiska övningar med hästar som ger omedelbar feedback på deltagarnas beteende till exempel tydlighet i kommunikation, samarbete, ledarskap. H.A.L.T® är en metod som är väldigt användbar för just teamutveckling.

Eva arbetar både nationellt och internationellt med uppdrag som:

*Open Space Technology - facilitering av möten

*H.A.L.T - individ och grupputveckling med hästen som coach

*Ledarutveckling

*Genuine Contact

Pesquisar Eva P Svensson em todos os livros
Sê um autor BookBoon
Tens uma ótima ideia que queres ver num livro de negócios ou num manual escolar? A tua experiência já te ensinou uma coisa ou outra sobre desenvolvimento pessoal que gostavas de partilhar com o mundo? Ou especializaste-te numa disciplina académica que precisa de melhores explicações? Textos de qualidade, claros e sucintos caracterizam os e-books da Bookboon. Fala com a nossa equipa editorial agora e publica o teu e-book!
Dúvidas