Eva P Svensson
  • Número de Livros: 1

Jag är född i Småland i en familj med eget företag och visste precis vad jag inte skulle bli, just det – egen företagare. Men sedan jag startade EPS Human Invest AB år 2000 har jag inte ångrat mig en sekund.

Min arbetslivserfarenhet sträcker sig från kioskbiträde, servitris, metallarbetare, en ambition att bli journalist till att så småningom landa in på HR-området som personalchef, personaldirektör och numera konsult inom ledar-, och verksamhetsutveckling där individ-, grupp-, och ledningsgruppsutveckling är vanliga uppdrag. Som underkonsult till Mgruppen är jag med och utbildar blivande och befintliga chefer i ledarskap. Med bakgrund från både små och stora företag, från olika branscher som tillverkande industrier, säljintensiv grossistverksamhet och högteknologisk forskningsverksamhet har jag i ledande positioner upplevt de flesta utmaningar och fallgropar i en organisation.

Min utbildningsbakgrund är från Göteborgs Universitet, en examen med specialinriktning inom Human Resources Management och därpå en kompletterande Executive MBA. En viktig del i mitt sätt att arbeta är Genuine Contact™ Program där jag är delägare i en internationell organisation med konsulter som arbetar för att skapa långsiktigt välmående och livsbejakande företag och organisationer.

Genom mitt sätt att arbeta som facilitator i olika utvecklingsprogram skapas en miljö som möjliggör öppenhet, tillit och trygghet i de grupper jag är med och leder vilket skapar förutsättningar för förändring och utveckling. Just tillit och trygghet är en av de viktigaste nycklarna för att förflytta en grupp till att bli ett team som denna bok handlar om.

Sedan några år tillbaka har jag förverkligat en dröm som jag närt under många år, att förena mina två stora intressen, människor och hästar genom att jobba med H.A.L.T® – Horse Assisted Leadership Training. En workshop med H.A.L.T® innehåller beprövade ledarskapsteorier som följs av praktiska övningar med hästar som ger omedelbar feedback på deltagarnas beteende till exempel tydlighet i kommunikation, samarbete, ledarskap. H.A.L.T® är en metod som är väldigt användbar för just teamutveckling.

Pesquisar Eva P Svensson em todos os livros
Sê um autor BookBoon
Tens uma ótima ideia que queres ver num livro de negócios ou num manual escolar? A tua experiência já te ensinou uma coisa ou outra sobre desenvolvimento pessoal que gostavas de partilhar com o mundo? Ou especializaste-te numa disciplina académica que precisa de melhores explicações? Textos de qualidade, claros e sucintos caracterizam os e-books da Bookboon. Fala com a nossa equipa editorial agora e publica o teu e-book!
Dúvidas