Leon Lerborg
  • Número de Livros: 0

Leon Lerborg er cand.mag. i filosofi og statskundskab. Leon har været ansat i Finansministeriet, hvor han arbejdede med modernisering af den offentlige sektor, og været direktør for Momentum – Nordsjællands Idéhus, som arbejdede med innovation, netværker og organisationsudvikling.

Leon er i dag Senior Manager i eksperthuset Capacent (tidligere KPMG Consulting), dels adjunkt ved Syddansk Universitet (SDU). Som konsulent i Capacent arbejder Leon med analyser og organisationsudvikling. Han har foretaget analyser og evalueringer af en lang række organisationer, love og sektorer (SU-styrelsen, Danmarks Statistik, eliteidræt, offentlig-privat samarbejde, ungdomsuddannelser, taxametersystemet, folkeskolelærernes arbejdstidsaftale m.v.), og arbejder desuden med forskellige former for organisationsudvikling (strategi, innovation, kurser, teambuilding, konfliktløsning, ledelsesudvikling m.v.).

På SDU’s Institut for Virksomhedsledelse og Strategi er Leons primære fokus strategi, innovation og organisationsfilosofi. Han er studieleder for HD-O-studiet samt censor ved diplomuddannelsen i ledelse og i statskundskab ved Københavns og Århus universiteter. Tidligere har Leon undervist ved Københavns Universitet, været ekstern lektor ved CBS, underviser ved Forsvarsakademiet, m.v. hvor han har undervist i politologi, international politik, socialfilosofi, videnskabsteori, organisationsforandringer, HRM, filosofihistorie, innovation m.v.

Leon har stået bag ca. 30 offentliggjorte rapporter, bøger, artikler m.v.

Pesquisar Leon Lerborg em todos os livros
Sê um autor BookBoon
Tens uma ótima ideia que queres ver num livro de negócios ou num manual escolar? A tua experiência já te ensinou uma coisa ou outra sobre desenvolvimento pessoal que gostavas de partilhar com o mundo? Ou especializaste-te numa disciplina académica que precisa de melhores explicações? Textos de qualidade, claros e sucintos caracterizam os e-books da Bookboon. Fala com a nossa equipa editorial agora e publica o teu e-book!
Dúvidas