Aktieinvestering

Avaliações:
( 17 )
68 pages
Idioma:
 Danish
Denne bog vil give almindelige investorer nogle gode redskaber til at vurdere prisfastsættelsen på aktier.
Este é um e-book grátis para estudantes
Inscreve-te para acesso grátis
Todos os livros de estudantes são grátis para sempre. Menos de 15% de anúncios
 
Período de 30 dias grátis
Subscrição para empresas grátis nos primeiros 30 dias, após o período $5.99/mês
Última adição
Sobre o autor
Description
Content

Denne bog vil give almindelige investorer nogle gode redskaber til at vurdere prisfastsættelsen på aktier.

Bogen kan bruges af alle med lyst til at investere i aktier. Derfor starter den helt fra ”bunden” med at fortælle, hvad en aktie er. I den forbindelse kigger vi også på aktiemarkedet i et lidt større perspektiv.

Det har tidligere været god latin, at blot man investerer på langt sigt, så vil aktier være en god og sikker investering. De senere års udvikling på aktiemarkedet tyder dog på, at den gennemsnitlige aktieinvestor ikke længere lærer latin. Med udgangen af 2008 lå det danske aktieindeks OMXC20 med en lavere værdi end det gjorde ved indgangen til dette årtusinde.

Op gennem 80’erne og 90’erne blev aktiemarkedet generelt begunstiget af faldende renter og faldende inflation. I dag er både renter og inflation på et niveau, hvor yderligere fald er mindre sandsynlige og sikkert også negative for aktiemarkedet.

Det virker derfor sandsynligt, at der fremover i højere grad er behov for at vælge de ”rigtige” aktier for at sikre sig et tilfredsstillende afkast på aktiemarkedet.

Det er dog nemmere sagt end gjort. Hvornår er en aktie billig, og hvornår er den dyr? Hvad er det for nogle tal og faktorer, man som aktieinvestor skal anvende for at vurdere prisfastsættelsen af de enkelte aktier?

Denne bog vil give almindelige investorer nogle gode redskaber til at vurdere prisfastsættelsen på aktier.

Bogen kan bruges af alle med lyst til at investere i aktier. Derfor starter den helt fra ”bunden” med at fortælle, hvad en aktie er. I den forbindelse kigger vi også på aktiemarkedet i et lidt større perspektiv.

Kursen på aktier påvirkes selvfølgelig af en række forskellige faktorer, som påvirker det samfund virksomheden agerer i, eller som rammer virksomheden mere specifikt. Kursen på en aktie påvirkes til tider også af mere tekniske ændringer i selskabets økonomi og struktur. Disse begivenheder kaldes Corporate Actions, og dækker eksempelvis over udbetaling af udbytte. Bogen gennemgår en række af disse Corporate Actions og beskriver kurseffekten af disse.

Matematikken i at vurdere konkrete aktier er ikke nødvendigvis specielt kompliceret. Det kan dog være svært at forstå de overordnede principper bag metoderne. Derfor starter bogen med at beskrive og anvende modellerne på nogle meget simple og fiktive virksomheder.

For at bruge modellerne er det nødvendigt at kunne ”læse” et regnskab. I bogen vil du derfor lære, hvordan du finder de rigtige tal, som du skal bruge i din videre analyse af selskabets ”sande værdi”.

I bogen gennemgår vi vurderingen af tre konkrete selskaber for at vise den praktiske brug af de gennemgåede værdiansættelsesmetoder.

For at tjene penge på aktier skal du selvfølgelig også handle. Bogen beskriver de mest almindelige måder, man kan handle en aktie på og fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Som investor spiller skat altid en væsentlig rolle. Bogen gennemgår de overordnede beskatningsregler afhængigt af om investeringen sker for private midler, i pension eller gennem et selskab.

Det er sjældent en god ide kun at købe aktier i et enkelt selskab. I bogen kigger vi nærmere på principperne for at sammensætte flere aktier til en portefølje for derigennem at reducere risikoen for meget store tab.

Der findes utroligt mange forskellige måder at vurdere aktier på. Nogle af disse metoder kigger på specifikke selskaber, mens andre kigger på aktiemarkedet på et mere overordnet niveau. Det er ikke alle disse metoder, vi gennemgår i bogen. Vi vil dog kort beskrive nogle af de mest kendte metoder, som ikke er anvendt i bogen.

 1. Hvad er en aktie?
 2. Aktiemarkedet – et større perspektiv
  1. Sammenhæng til udvikling i økonomien
 3. Corporate Actions
  1. Aktieklasser
  2. Udbytte
  3. Aktietilbagekøb
  4. Emissioner
  5. Aktiesplit
 4. Grundlæggende værdiansættelsesmetoder og aktienøgletal
  1. Cash fl ow baserede modeller
  2. Værdiansættelse baseret på aktienøgletal
 5. Øvrige værdiansættelses- / aktievurderingsmetoder
  1. Regnskabsmæssig værdiansættelse
  2. Relativ værdiansættelse
  3. Optionsmæssig prisfastsættelse
  4. Timingsmodeller
 6. Selskabsanalyse
 7. Regnskabsanalyse
  1. Resultatopgørelse
  2. Omsætning
  3. Omkostninger
  4. Finansielle poster
  5. Aktiver
  6. Passiver
 8. Cases
  1. Beregning af nøgletal
  2. Vestas Wind Systems
  3. IC Companys
  4. FLS
 9. Sammensætning af aktieporteføljer
  1. Aktieudvælgelsen
 10. Handel med Aktier
  1. Likvide og illikvide aktier
  2. Handelsmuligheder
  3. Lukke-auktion
 11. Beskatning af aktiegevinster
  1. Frie midler, personer
  2. Særlig regel (”100.000 kroners regel”)
  3. Frie midler, selskaber
  4. Pensionsmidler
  5. Frie midler, virksomhedsordningen
 12. Endnotes

<li>Hej</li>