Skip navigation

Bookboon.com Last ned gratis eBøker og lærebøker

Choose a category

Matematikk 3

Forelesningsnotater med Maple-instruksjoner og oppgaver

Matematikk 3
Ingen vurdering ennå
ISBN: 978-87-403-1876-0
2 utgave
Sider : 243
 • Pris: 75,50 kr
 • Pris: €8,99
 • Pris: £8,99
 • Pris: ₹150
 • Pris: $8,99
 • Pris: 75,50 kr
 • Pris: 75,50 kr

Last ned GRATIS med 4 enkle steg…

Vi beklager, men for å laste ned våre bøker eller se våre videoer må du ha en nettleser som støtter JavaScript.
Kan vi friste med noen KOSTNADSFRIE e-bøker og relevante Bookboon-oppdateringer?
Etter å ha oppgitt e-postadressen blir en bekreftelsesmail sendt til din mailbox. Vennligst godkjenn den for å motta vår ukentlig eBok-oppdatering. Eventuell kontaktinformasjon som blir oppgitt, vil ikke bli oppgitt til noen tredjepart.
eLib
Lås opp ditt selskaps læringspotensial
Se demo

Korporat eBibliotek

Utforsk våre Firmaløsninger for ansattes læring

Dette er en Premium-eBok

Bookboon Premium - Få tilgang til over 800 eBøker - uten annonser

Du kan få gratis tilgang til dette i én måned - og 800 andre bøker med Premium-abonnementet. Du kan også kjøpe boken nedenfor

 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: €5,99 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: £4,99 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: ₹299 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: $3,99 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
eLib
Lås opp ditt selskaps læringspotensial
Klikk her!

Korporat eBibliotek

Utforsk våre Firmaløsninger for ansattes læring

Om boken

 1. Beskrivelse
 2. Innledning
 3. Innhold

Beskrivelse

Denne boken er skrevet for å gi leseren et innblikk i noen grunnleggende anvendelser av derivasjon og integrasjon av flervariabelfunksjoner, noe som også inkluderer en innføring i vektoranalyse og partielle differensiallikninger. Det er forfatterens håp at boken vil kunne inspirere studenter til å arbeide aktivt med matematiske problemstillinger i tilknytning til bokens innhold. Relevante instruksjoner i programpakken Maple er ment å skulle gi økt regne- og illustrasjonskraft.

Innledning

Matematikk 3 er det fjerde av fem kompendier som til sammen omhandler matematikk og statistikk for bachelorstudenter i teknologiske fag, men som også har en intensjon om et bredere nedslagsfelt. Det inneholder vanlige elementer som setninger, definisjoner, begrunnelser, utledninger, eksempler, illustrasjoner og oppgaver, men man finner relativt få formelle bevis. Ingeniørstudiet er innrettet slik at veien til anvendelsene forventes å være kort, og mange av studentene vil oppleve at formell bevisføring ikke automatisk fremmer læring og motivasjon. Det jeg har valgt å kalle "Setning" favner vidt og består av resultater det kan være verdt å fremheve.

I arbeidet med kompendiet har jeg latt meg inspirere av ulike lærebøker. Tom M. Apostols lærebok Calculus [1] sitter naturlig nok i ryggmargen siden den ble brukt under min egen utdannelse på Blindern. Ellers vil man alltid bli påvirket av lærebøker man har undervist etter. I denne kategorien kan nevnes to bøker av Edwards og Penney; Kalkulusboken [2] innenfor vektoranalyse og "Differential Equations and Boundary Value Problems" [3] innenfor partielle differensiallikninger, et område der jeg også har hatt nytte av Erwin Kreyszigs bok, "Advanced Engineering Mathematics" [4].

Til mange av eksemplene i kompendiet er det knyttet konkrete Maple-instruksjoner (for informasjon om Maple, se www.maplesoft.com). Her har jeg lært mye av mine kolleger ved Høgskolen i Telemark og i særdeleshet Harald Pleym. Noen kommandoer forutsetter innhenting av spesielle pakker for å virke, og slike pakkeinnhentinger er derfor inkludert i kommandosekvensene. Enkelte ganger har jeg benyttet pakkene calc og calcplot. Disse er laget av Harald Pleym, og er per i dag ikke en integrert del av Maple-programmet. De kan likevel lastes ned som en del av et nettsupplement til lærebokverket Mathema, omtalt over (www.akademikaforlag.no/mathema_1).

Min tidligere arbeidsgiver, Høgskolen i Oslo (og Akershus), og min nåværende arbeidsgiver, Høgskolen i Telemark, har gitt meg tillatelse til å benytte tidligere eksamensoppgaver fra deres institusjon, noe jeg er svært takknemlig for. Rent praktisk markerer symbolet ▲ (i de fleste tilfeller) overgangen til noe nytt, som oftest avslutningen av et eksempel.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til førsteamanuensis Ivar Skau, som etter gjennomlesning har påpekt feil og mangler, og som i tillegg har kommet med verdifulle forslag til forbedringer, som jeg i stor grad har forsøkt å følge opp. Siden jeg hele tiden ønsker å gjøre forbedringer, vil alle konstruktive innspill fra lesere bli mottatt med takk.

Porsgrunn, juni 2013, Kai F. Kristensen (kai.f.kristensen@hit.no)

Innhold

Forord

 1. Funksjoner av flere variable
  1. Beskrivelse av flervariabelfunksjoner
  2. Grenser og kontinuitet
  3. Partiell derivasjon
  4. Lineær approksimasjon og feilregning
  5. Kjernederivasjon
  6. Maksimering og minimering av flervariabelfunksjoner
  7. Sylindere og andregradsflater
  8. Gradientvektor
  9. Dobbeltintegraler
  10. Trippelintegraler
  11. Variabelskifte i dobbel- og trippelintegraler
  12. Linjeintegraler
  13. Flateintegraler
  14. Oppgaver til Kapittel 1
 2. Vektoranalyse og integralsatser
  1. Vektorfelter og vektorfunksjoner
  2. Arbeidsintegralet
  3. Fluksintegraler
  4. Integralsatser
  5. Oppgaver til Kapittel 2
 3. Partielle differensiallikninger
  1. Definisjoner og klassifikasjoner
  2. Modell for svingende streng
  3. Modell for varmeledning
  4. Ordinære løsningsmetoder
  5. D’Alemberts løsning av bølgelikningen
  6. Metoden med separasjon av variable
  7. Fouriertransform av partielle differensiallikninger
  8. Laplacetransform av partielle differensiallikninger
  9. Oppgaver til Kapittel 3

Referanser

Fasit til oppgavene

Stikkordsregister

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.