Opsummerende Erhvervsret til HHX

Beoordelingen:
( 15 )
101 pages
Taal:
 Danish
Gratis Erhvervsret kompendium til HHX. Emner som denne bog gennemgår er eksempelvis Produktansvar, Aftaleret, Fuldmagtsforhold, Ejendomsret, Pant og meget mere.
Dit is een e-boek voor studenten
Meld je aan voor gratis toegang
Titels voor studenten zijn altijd gratis. Minder dan 15% advertenties
 
Gratis 30 dagen uitproberen
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Recente aanwinst
Over de auteur

Peter Nielsen er lektor, tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet og har i mere end 30 år arbejdet med undersøgelser omkring arbejdsmarkeds-, organisations-, innovations- og personaleforhold. De seneste 19 år har fokus været på innovation, nye organisationsformer, forandring...

Description
Content

Gratis Erhvervsret kompendium til HHX. Emner som denne bog gennemgår er eksempelvis Produktansvar, Aftaleret, Fuldmagtsforhold, Ejendomsret, Pant og meget mere.

 1. Erstatningsret og produktansvar
  1. Betingelser for at ifalde erstatningsansvar
  2. Erstatning i kontrakt
  3. Produktansvar
 2. Aftaleret – indgåelse, ugyldighed og fortolkning
  1. Aftalers indgåelse: (iflg. Dansk ret, med henvisninger til CISG)
  2. Ugyldige løfter
  3. Fortolkning og udfyldning - er det tvivl om hvad der står i aftalen?
 3. Fuldmagtsforhold
  1. Fuldmagt – hvilken type fuldmagt er der tale om?
  2. Prokura
  3. Agentur
  4. Mæglere
  5. Kommission
 4. Indenlandsk køberet
  1. Hvilket køb er der tale om?
  2. Sælgers pligter
  3. Sælgers misligholdelse – forsinkelse? Mangel? Vanhjemmel?
  4. Købers misligholdelsesbeføjelser – i tilfælde af sælgers misligholdelse
  5. Købers pligter
  6. Købers misligholdelse – forsinkelse? manglende betalingsevne? fordringshavermora?
  7. Sælgers misligholdelsesbeføjelser – i tilfælde af købers misligholdelse
 5. CISG – international køberet
  1. Finder CISG anvendelse?
  2. Fortolkning af CISG´s bestemmelser
  3. Sælgers pligter
  4. Levering
  5. Sælgers misligholdelse
  6. Købers pligter
  7. Købers misligholdelse
  8. Købers og sælgers misligholdelsesbeføjelser
 6. Tingsret / ejendomsret
  1. Erhververen vs. overdragerens kreditorer
  2. Overdrageren vs. erhververens kreditorer
  3. Har overgivelsen fundet sted?
  4. Vindikation og ekstinktion
 7. Kreditaftaleloven, ejendomsforbehold og retten til varen
  1. Kreditaftale eller Kreditkøb?
  2. Ejendomsrettens overgang – hvem har ejendomsretten til varen?
  3. Parternes kreditorer – kan de gøre udlæg i varen? Eller kan modparten kræve varen udleveret fra kreditorerne (evt. konkursboet)?
  4. Vindikation og ekstinktion – har køber videresolgt varen i strid med sælgers ejendomsforbehold? Ja => hvem har ret til varen?
 8. Fordringer og gældsbreve
  1. Er det en fordring eller et gældsbrev?
  2. Transport af fordringer – er fordringen transporteret til en ny kreditor?
 9. Pant
  1. Pantsætning
  2. Kaution – kautionerer tredjemand for debitors gæld?
 10. Kreditorforfølgning
  1. Universalforfølgning
  2. Individualforfølgning
 11. Lovvalg og værneting
  1. Værneting
  2. Lovvalg