Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Professional eBook

HR i praktiken

0 Beoordelingen
77
Language:  Swedish
Den här studieguiden innehåller en översikt över de viktigaste och mest aktuella diskussionsämnena inom begreppet Human Resource Management (HRM) på akademisk grundexamensnivå.
Professioneel Plus abonnement gratis voor 30 dagen, daarna $8.99 per maand
Lees dit boek via onze eReader, geen advertenties in het boek
Beschrijving
Inhoud

Den här studieguiden innehåller en översikt över de viktigaste och mest aktuella diskussionsämnena inom begreppet Human Resource Management (HRM) på akademisk grundexamensnivå. Avsikten med denna skrift är att hjälpa studenterna att förstå vad HRM är, hur det fungerar inom affärsliv och organisationer, varför personalen är en viktig resurs och hur denna resurs kan tas om hand på ett effektivt sätt på 2000-talet.

 1. Introduktion
 2. Människor och organisationer
  1. Människor
  2. Organisationer
  3. Människorna i organisationer
  4. Människor, organisationer och arbete
 3. Human Resource Management
  1. HRM och dess rötter
  2. Definition av HRM
  3. HRM som strategisk funktion
 4. Motivation och engagemang i arbetet
  1. Motivation
  2. Engagemang
 5. Grupper och arbetslag
  1. Grupper
  2. Team
 6. Organisationskultur
  1. HRM-frågornas betydelse för organisationens kultur
 7. Omstrukturera arbetsplatsernas organisation
  1. Organisationsstruktur
  2. Från byråkrati till sammanhållna strukturer
 8. Individuellt och organisatoriskt lärande
  1. Individuellt lärande
  2. Organisationsanknutet lärande
 9. Hantera de mänskliga resurserna i det 21:a århundradet
  1. Utmaningar för HRM
  2. Förändrade roller för HR-personal
 10. Referenser
About the Author

Zorlu Senyucel

Zorlu Senyucel, PhD, MSc, MRes, FHEA, Chartered MCIPD.

Dr Senyucel has extensive experience of higher education gained from working in higher education for over 14 years in a broad variety of roles such as senior lecturer, researcher, leader in learning and teaching, and senior manager. He received the best lecturer awards in 2012 and 2013 while working at UEL. His areas of expertise are learning, teaching, assessment and feedback, staff and student engagement.

A root cause of many challenges and issues within higher education arise from a lack of direction and time to reflect. Dr Senyucel is passionate about creating an environment to grow and direct people’s potential. He believes that education is driven by people, so only through support, guidance and engagement that learning and development is possible.