Dr David Ellis
  • Aantal boeken: 1

Dr Paul Otterson (BSc (Hons), MSc, PhD, FHEA) has been lecturing since 1988, as a Principal Lecturer and Programmes Leader for both the Technology Management Group and latterly, the Broadcast Media Technology Group at Liverpool John Moores University. As such, he led the development of ‘Broadcast & Media Production’ and ‘Audio & Music’ degrees that combined technical awareness with artistic appreciation. Now part-time lecturing at LJMU, he started his own small video production company in 2012.

Dr David Ellis (BSc (Hons), PhD, CEng, MIET, FHEA) has been lecturing since 1985. Early work included starting an electronics business unit for the university, reaching Principal Lecturer and Programmes Leader in Electronics, before stepping back to a part-time role in the Broadcast Media Technology Group at LJMU. Early passions for photography, audio and video enabled him to blend artistic elements with technical knowhow. He is a member of the Imaging Science Group of the Royal Photographic Society.

Browse door alle boeken op Dr David Ellis
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag