Egon Trübenbacher
  • Aantal boeken: 3

1958 Diplom Physik Universität München, theoretische Arbeit „Über die Strahlungskraft in der Quantenmechanik“

1961 Promotion Universität Mainz, Dissertation am Max-Planck-Institut für Chemie, Abt. Theoretische Physik „Über die Thermodiffusion mehratomiger Gasgemische mit spezieller Anwendung auf das Modell der rauhen Kugeln“

1968 Habilitation Universität Mainz, „Zur Beschreibung der Nukleon-Nukleon-S-Streuung mit Hilfe von Ein-Boson-Austauschpotentialen“.

1969 Privatdozent,

1971 Außerplanmäßiger Professor

1974 Professor auf Lebenszeit.

Browse door alle boeken op Egon Trübenbacher
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag