Categories Pricing Corporate
Pert Mason
  • Land: Denmark
  • Aantal eBooks: 2

Efter en bestået HH-eksamen, arbejdede jeg i 80´erne på lederniveau i en jysk dagligvarekæde, der, som én af de første, indførte diverse it-platforme i driften.

Min private erfaring med computere bevirkede, at jeg blev inddraget i strategisk og praktisk indføring af it butikkerne. En Erhvervsdiplomlederuddannelse samt kurser i Projektledelse og Strategisk Ledelse satte for mig it-strategier hos virksomheder i rette perspektiv.

Senere i livet uddannede jeg mig til folkeskolelærer, og i min undervisning i folkeskolen benyttede jeg it i videst muligt omfang. Jeg følte det næsten som min mission at uddanne eleverne i it, sideløbende med min undervisning i fysik og matematik.

Denne mission skulle nogle år senere vise sig udelukkende at omfatte voksne elever. Fra 2010 til 2013 underviste jeg i it og økonomistyring på hhv. Erhvervsskolerne Aars og Aarhus Købmandsskole.

De seneste par år har jeg arbejdet som selvstændig konsulent, og bl.a. skrevet undervisningsmaterialer om it for Erhvervsskolernes Forlag.

Browse door alle boeken op Pert Mason
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de eBooks van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag