Leon Lerborg
  • Aantal boeken: 0

Leon Lerborg er cand.mag. i filosofi og statskundskab. Leon har været ansat i Finansministeriet, hvor han arbejdede med modernisering af den offentlige sektor, og været direktør for Momentum – Nordsjællands Idéhus, som arbejdede med innovation, netværker og organisationsudvikling.

Leon er i dag Senior Manager i eksperthuset Capacent (tidligere KPMG Consulting), dels adjunkt ved Syddansk Universitet (SDU). Som konsulent i Capacent arbejder Leon med analyser og organisationsudvikling. Han har foretaget analyser og evalueringer af en lang række organisationer, love og sektorer (SU-styrelsen, Danmarks Statistik, eliteidræt, offentlig-privat samarbejde, ungdomsuddannelser, taxametersystemet, folkeskolelærernes arbejdstidsaftale m.v.), og arbejder desuden med forskellige former for organisationsudvikling (strategi, innovation, kurser, teambuilding, konfliktløsning, ledelsesudvikling m.v.).

På SDU’s Institut for Virksomhedsledelse og Strategi er Leons primære fokus strategi, innovation og organisationsfilosofi. Han er studieleder for HD-O-studiet samt censor ved diplomuddannelsen i ledelse og i statskundskab ved Københavns og Århus universiteter. Tidligere har Leon undervist ved Københavns Universitet, været ekstern lektor ved CBS, underviser ved Forsvarsakademiet, m.v. hvor han har undervist i politologi, international politik, socialfilosofi, videnskabsteori, organisationsforandringer, HRM, filosofihistorie, innovation m.v.

Leon har stået bag ca. 30 offentliggjorte rapporter, bøger, artikler m.v.

Browse door alle boeken op Leon Lerborg
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag