Bøker om organisasjon

Studer organisasjonsadferd og organisasjonsstruktur ved å lese våre gratis lærebøker. Bøkene gir deg et innblikk i relevante organisasjonsteorier som for eksempel Mintzbergs fem elementer for organisasjonsstruktur og Taylors teori om vitenskapelig ledelse.