Finansiering & adfærd

hvordan din adfærd påvirker dine investeringsbeslutninger

Rangeringer:
( 11 )
69 pages
Språk:
 Danish
Indholdet af denne bog er blevet stadig mere relevant efter den seneste 2007-2009 og 2011 finanskrise...
Dette er en eBok for bedrifter
Gratis 30-dagers prøveperiode
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
 
Kjøp eBoken:
Ingen reklame inne i boken
Sist lagt til
Om forfatteren

Peter Dybdahl Hede has a M.Sc. and PhD degree in Chemical Engineering from the Technical University of Denmark and a Business Diploma (HD) in Finance from the Copenhagen Business School. Working as Customer Solutions Application Manager in a large biotech company Peters´ areas of expertise spans from...

Description
Content

Indholdet af denne bog er blevet stadig mere relevant efter den seneste 2007-2009 og 2011 finanskrise, hvilket afledte en stærkt øget skepsis blandt professionelle investorer om, hvorvidt den traditionelle lære i standard finansiering, moderne portefølje teori og dens senere udvikling overhovedet er gangbar. Moderne porteføljeteori virkede pludselig frygtelig gammeldags og forældet af en meget enkel og ligetil grund: Teorierne virkede ikke! Så hvad er alternativet? Adfærdsbaseret finansiering (på engelsk: Behavioural finance) kan være en del af løsningen med dets vægt på de mange skævheder og heuristikker (dvs. afvigelser fra rationalitet), der er knyttet til det ellers eksemplarisk rationelle "Homo economicus" individ antaget i standard finansieringsteori. Det sætter et menneskeligt ansigt på de finansielle markeder i erkendelse af, at markedsdeltagerne er omfattet af skævheder, der har forudsigelige virkninger på priserne.

 1. Indledning
  1. Bogens struktur
  2. Forfatterens forord
 2. Fra standard finansiering til adfærdsbaseret finansiering?
  1. Den efficiente markedshypotese
  2. Adfærdsbaseret finansiering
  3. Kahnemanns & Tverskys “Udsigtsteori”
 3. Heuristikker og systematiske uregelmæssigheder
  1. Finansiel adfærd relateret til velkendthed
  2. Finansiel adfærd relateret til repræsentativitet
  3. Forankring
  4. Overdreven selvtillid og overdreven handel
  5. Sti-afhængig adfærd
 4. Finansielle uregelmæssigheder – kan adfærdsmæssige faktorer forklare kendte aktiemarkedsgåder?
  1. Januar-effekten og lille-firma-effekten
  2. Vinderens forbandelse
  3. Aktie-præmie-gåden
  4. Værdi-præmie-gåden
  5. Andre uregelmæssigheder
 5. Adfærdsbaseret investering
  1. Pointer til overvejelse for den moderne adfærdsorienterede investor
 6. Referencer