Dr. J. Brassey
  • Antall bøker: 2

Jacqui considers herself very fortunate to be a true Lifelong Learner – throughout her professional career she has been working on quite a few ‘Greenfield’ projects, building a strong ‘M-profile’ within her overall field of expertise as ‘practitioner-academic’, living and working in multiple countries experiencing many different cultures and organizations. 

She brings about 20 years of professional experience in Human Resources (Org. Effectiveness, Leadership Development and Learning, Employee Engagement, Diversity & Inclusion and HR Analytics), Customer Development, Sustainability (NGO) and Academia.

Bla igjennom alle bøkene ved Dr. J. Brassey
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel