Mikael Sollenberg
  • : 1

Jonas Möller, Mikael Sollenberg (VD, fil. mag.) och Peter Tovman (ek. lic.) är verksamma vid HR24. Där arbetar de bland annat med rekryteringar, HR-strategier och webbaserade HR-verktyg.

http://www.hr24.se/