Arun Sukumar
 • Antall bøker: 1

Arun Sukumar

Senior Lecturer in Business Analytics, Faculty of Business and Law, Coventry University. Previously, he worked as a senior lecturer in Business Systems at Sheffield Business School, Sheffield Hallam University.

Main areas of teaching:

 • Business Analytics,
 • Business Statistics,
 • Research Methods
 • E-Business and Cyber Crime

Lucian Tipi

Principal Lecturer in Business Systems, Subject Group Leader for Business, Operations and Business Systems. Lucian has been at Sheffield Hallam University since September 2007, following six and a half years at The University of Sheffield.

Main areas of teaching:

 • business information systems,
 • numerical analysis,
 • e-commerce and e-crime,
 • project management.

Jayne Revill

Principal lecturer in Business Systems, and E-learning Co-ordinator for Sheffield Business School, Sheffield Hallam University. Jayne has been at Sheffield Hallam University for more than 6 years following a successful career as an auditor in City.

Main areas of teaching:

 • Quantitative analysis
 • Financial analysis
 • Information systems
 • Consultancy projects
Bla igjennom alle bøkene ved Arun Sukumar
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel