Werner Lottermoser
  • Antall bøker: 1

Geboren am 27.4.1955 in Braunschweig, studierte Werner Lottermoser 1976-1981 Physik in Frankfurt/M. (Diplom), promovierte dort 1986 zum Dr.phil.nat. und habilitierte sich 1996 in den Fächern Kristallographie, Mineralogie und Festkörperphysik an der Universität Salzburg. Seit 1997 arbeitet er dort als Ao.Univ.Prof. und ist Verfasser von über 200 Publikationen zu Mineral-, Festkörper- und Nanophysik.

Bla igjennom alle bøkene ved Werner Lottermoser
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel