Carsten Høj Rasmussen
  • : 0

Carsten Høj Rasmussen er cand. jur. fra Aarhus Universitet og har de seneste år specielt arbejdet med skatteretlige problemstillinger.

LinkedIn profil: https://dk.linkedin.com/pub/carsten-h%C3%B8j-rasmussen/59/112/bb5