Larissa Fradkin
  • Antall bøker: 1

Larissa Fradkin is Emerita Professor,London South Bank University, UK and Associated Professor, Brunel University,UK. She graduated from the Physics Department of St Petersburg University,Russia in 1973 and received her PhD in Applied Mathematics from Victoria University of Wellington, NZ in 1978. She was employed as a Research Scientist at the NZ Department of Scientific and Industrial Research from 1978 till 1984, as a Research Associate at the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics of Cambridge University, UK from 1985 till 1992 and as a member of academic staff at London South Bank University from 1993 till 2009. She is now a Managing Director of Sound Mathematics Ltd., working on mathematical modelling of ultrasonic inspection of nuclear reactors, mainly in collaboration with CEA (the French Atomic Commission). Larissa is a Fellow of IMA (UK Institute for Mathematics and Its Applications), IOP (UK Institute of Physics) and IET (UK Institute of Engineering and Technology).

Bla igjennom alle bøkene ved Larissa Fradkin
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel