Song-Kyoo Kim
  • Land: China
  • Antall bøker: 1

Dr. Song-Kyoo (Amang) Kim is an Associate Professor of Al Hosn University in Abu Dhabi, UAE who is mainly involved in Management Sciences. Previously, he was the core faculty member of Asian Institute of Management, he used to teach who taught Technology, Innovation and Operations topics. Before joining the academe, he had been a Technical Manager of mobile communication division at Samsung Electronics for dealing with technology management in IT industries.

Dr Kim has received his Ph.D. of Operations Research on 2002 from Florida Institute of Technology. He is the author of various research papers and patents focused on mobile industries. He is the project leader of major 6 sigma and TRIZ projects in Samsung Electronics. He is also an external reviewer of IEEE transaction on Network and Communications and has been an invited speaker of several international conferences about Technology Management and Systematic Innovation.

Bla igjennom alle bøkene ved Song-Kyoo Kim
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel