Somesh K Mathur, PhD
  • Antall bøker: 1

Somesh K. Mathur, PhD has nearly eleven years of teaching and research experience at the Department of Economics, Jamia Millia Islamia (Central University), Delhi prior to his joining the IIT Kanpur (www.iitk.ac.in) in 2008. While teaching at the Jamia he completed his M. Phil and PhD degrees in economics from the Centre for International Trade and Development, JNU(Jawaharlal Nehru University, New Delhi). He joined as Fellow at the RIS, Ministry of External Affairs, Government of India in April, 2006 on deputation from the Department of Economics, JMI for two years. In 2008, he has joined on permanent basis IIT Kanpur as Assistant Professor of Economics in the Humanities and Social Sciences (H&SS) department of the IIT Kanpur. At present he has been elevated to position of Associate Professor of Economics, HSS, IIT K.

Bla igjennom alle bøkene ved Somesh K Mathur, PhD
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel