Nederlands Erfrecht

:
( 14 )
79 pages
Langue:
 Dutch
In het gratis boek ’Nieuw Nederlands Erfrecht’, vind je een up to date samenvatting van de verplichte literatuur over erfrecht.
Ceci est un eBook gratuit pour les étudiants
Inscrivez-vous gratuitement
Tous les livres pour étudiants sont gratuits, sans exception. Moins de 15% de publicités dans les livres.
 
Premier mois gratuit
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis$5.99/mois
Dernière publication
A propos de l'auteur
Description
Content
Reviews

In het gratis boek ’Nieuw Nederlands Erfrecht’, vind je een up to date samenvatting van de verplichte literatuur over erfrecht. De verschillende begrippen en regels worden uitgelegd met behulp van praktische voorbeelden.

 1. Inleiding
 2. Symbolen
 3. Familie de Wit
 4. Wat is erfrecht
 5. Aanvaarden, Beneficiair aanvaarden, Verwerpen
  1. Aanvaarden
  2. Beneficiair aanvaarden
  3. Verwerpen
 6. Verklaring van erfrecht
 7. Erfgenaam
 8. Gemeenschap van goederen
 9. Schulden van een nalatenschap
 10. Groepen
 11. Erfgenaam is partner
 12. Kinderen
 13. Erfgenamen zijn de kinderen
 14. Erfgenamen zijn kinderen en kleinkinderen
 15. Erfgenamen zijn partner en kinderen
 16. Wettelijke verdeling
 17. Afstand wettelijke verdeling
 18. Wilsrechten
 19. Erfgenamen zijn ouders
 20. Erfgenamen zijn ouders en broers en zusters en of kinderen van vooroverleden
 21. broers en zusters.
 22. Erfgenamen zijn volle broers/zusters tezamen met halfbroers en zuster
 23. Erfgenamen zijn de grootouders
 24. Erfgenaam zijn overgrootouders
 25. Codicil
 26. Testamenten
 27. Legaten Testamentaire bepalingen Legitieme deel
 28. Onwaardig
 29. Stiefkinderen
 30. Sommen ineens
 31. Voortzetting onderneming
 32. Schenkingen
 33. Erfbelasting en Schenkbelasting
Handig als naslagwerk voor het onderdeel Erfrecht
16 mai 2014 à 08:18
More reviews