Indblik i Excel - Statistiske problemstillinger

par Manu.nu
Commentaires:
( 15 )
53 pages
Langue:
 Danish
Bogen er skrevet som en hjælp til folk, der i vid udstrækning bruger Excel til at løse statistiske problemstillinger.
Ceci est un eBook gratuit pour les étudiants
Inscrivez-vous gratuitement
Tous les livres pour étudiants sont gratuits, sans exception. Moins de 15% de publicités dans les livres.
 
Premier mois gratuit
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
Dernière publication
Description
Content

Bogen er skrevet som en hjælp til folk, der i vid udstrækning bruger Excel til at løse statistiske problemstillinger.

Bogen er skrevet som en hjælp til folk, der i vid udstrækning bruger Excel til at løse henholdsvis økonomiske og statistiske problemstillinger.

Indledningsvis indeholder bogen en række oversigter over genvejstaster, funktioner og andet, der har generel interesse. Disse er meget generelle for Excel og kan også anvendes ud over de to fagområder. Herefter følger en gennemgang af løsningsvejledninger til en række økonomiske problemstillinger, hvor fremgangsmåder er beskrevet i detaljer, og endelig tilsvarende vejledninger til en række statistiske-excel problemstillinger.

Bogen kan enten anvendes til læsning for at skabe indsigt i Excels anvendelsesmuligheder inden for fagområderne økonomi og indledende statistik eller som opslagsværk i forbindelse med løsning af opgaver inden for et af de to fagområder.

Kompendiet tager udgangspunkt i ”Erhvervsøkonomiske modeller med Excel” af Jørgen Meyer, derudover er der, til kapitlet om statistiske problemstillinger, hentet inspiration i ”Teoretisk statistik – En erhvervsøkonomisk tilgang” 3. Udgave af Jens Overø & Gorm Gabrielsen.

 1. Excels terminologi
 2. Genvejstaster
 3. Funktioner
 4. Vejledninger
  1. Problemløser
  2. Envejstabel
  3. Tovejstabel
 5. Statistiske problemstillinger
  1. Sandsynlighedsregning
  2. Deskriptiv statistik
  3. Regressionsanalyse
  4. Enkeltsidet variansanalyse