Leon Lerborg
  • Kirjojen määrä: 0

Leon Lerborg er cand.mag. i filosofi og statskundskab. Leon har været ansat i Finansministeriet, hvor han arbejdede med modernisering af den offentlige sektor, og været direktør for Momentum – Nordsjællands Idéhus, som arbejdede med innovation, netværker og organisationsudvikling.

Leon er i dag Senior Manager i eksperthuset Capacent (tidligere KPMG Consulting), dels adjunkt ved Syddansk Universitet (SDU). Som konsulent i Capacent arbejder Leon med analyser og organisationsudvikling. Han har foretaget analyser og evalueringer af en lang række organisationer, love og sektorer (SU-styrelsen, Danmarks Statistik, eliteidræt, offentlig-privat samarbejde, ungdomsuddannelser, taxametersystemet, folkeskolelærernes arbejdstidsaftale m.v.), og arbejder desuden med forskellige former for organisationsudvikling (strategi, innovation, kurser, teambuilding, konfliktløsning, ledelsesudvikling m.v.).

På SDU’s Institut for Virksomhedsledelse og Strategi er Leons primære fokus strategi, innovation og organisationsfilosofi. Han er studieleder for HD-O-studiet samt censor ved diplomuddannelsen i ledelse og i statskundskab ved Københavns og Århus universiteter. Tidligere har Leon undervist ved Københavns Universitet, været ekstern lektor ved CBS, underviser ved Forsvarsakademiet, m.v. hvor han har undervist i politologi, international politik, socialfilosofi, videnskabsteori, organisationsforandringer, HRM, filosofihistorie, innovation m.v.

Leon har stået bag ca. 30 offentliggjorte rapporter, bøger, artikler m.v.

Selaa kaikkia kirjoja kriteerillä Leon Lerborg
Ryhdy BookBoon-kirjailijaksi
Onko sinulla mahtava idea, jonka haluaisit nähdä liiketoimintakirjana tai oppikirjana? Onko kokemuksesi opettanut sinulle henkilökohtaisesta kehittymisestä asian jos toisenkin, jonka haluaisit jakaa maailmalle? Tai erikoistutko akateemiseen aihealueeseen, jota voisi selittää paremminkin? Laatu, selkeys ja tiivis esitystapa ovat Bookboonin eKirjojen tunnusmerkkejä. Ota yhteyttä toimitustiimiimme ja ala julkaista!
Kysely