Sven Larsson
  • Número de libros: 3

Sven Larsson är professor emeritus i Teoretisk kemi vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har under många år undervisat i Fysikalisk kemi, Kemisk fysik och Kvantkemi för fysiker och kemister. Han är också en välkänd och väl citerad forskare. Till hans forskningsområde hör elektronöverföring i biologiska system, inklusive fotosyntesen samt ledningsförmåga och magnetism inom Fasta tillståndets fysik. Ungefär 200 vetenskapliga uppsatser har publicerats i internationella tidskrifter. Tidigare har han författat två böcker: Fysikalisk kemi och (på engelska) Chemical Physics, Electrons and Excitations.

Busca entre todos nuestros libros por Sven Larsson
Conviértete en un autor para Bookboon
¿Tienes una gran idea y te gustaría verla convertida en un libro de texto de negocios?; ¿Quieres compartir tus experiencias con el mundo? ¿Te especializas en un área académica? Calidad y claridad son carácterísticas fundamentales de los eBooks de Bookboon. ¡Contácta a nuestro equipo editorial y publica material con nosotrtos!
Preguntas