PowerPoint 2007

Ratings:
( 16 )
83 pages
Language:
 Danish
Denne bog giver dig en nem og overskuelig gennemgang af hvordan du skal bruge powerpoints basale features, samt hvordan du udnytter de mere advancerede features.
This is a free eBook for students
Sign up for free access
Download free textbooks as PDF or read online. Less than 15% adverts
 
Free 30-day trial
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest eBooks
About the author
Description
Content

Denne bog giver dig en nem og overskuelig gennemgang af hvordan du skal bruge powerpoints basale features, samt hvordan du udnytter de mere advancerede features.

PowerPoint er programmet, som hjælper dig til at sælge dine budskaber. PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan lave flotte lysbilledshows med tekst, billeder, lyd og video, og det er også programmet, som bruges, hvis man skal lave transparenter til overhead-projektoren.

PowerPoint er det program i Office 2007, som er lettest at lære. Du kan lynhurtigt skabe et rigtig flot materiale til din salgstale, dit foredrag eller til skærmen, som står i dit butiksvindue. PowerPoint kan nemlig lave meget af arbejdet for dig, så du kan koncentrere dig om at formulere dine budskaber rigtigt.

PowerPoint stiller således ikke så store krav til dine evner ved en computer. Dine resultater afhænger derfor mere af, at du tænker over, hvordan du vil præsentere dit budskab.

Hvad kan du lære?

Denne bog er ikke en slavisk gennemgang af alle PowerPoints funktioner. I stedet har jeg valgt at gøre den lidt mere opgaveorienteret, så du bliver i stand til at løse de opgaver, man i almindelighed løser i PowerPoint.

PowerPoint kan i princippet ikke andet end at lave præsentationer, så bogen kommer til at handle om, hvordan du sætter dine dias op, og hvordan du tilføjer tekst, grafik, diagrammer, billeder og videoklip.

Vi skal også lege med animationer, så der kommer lidt liv i præsentationen. For at dit budskab ikke skal drukne i farver og effekter, vil du også få nogle gode råd med på vejen om præsentationsteknik. En god præsentation afhænger nemlig ikke kun af, at du har lavet en imponerende PowerPoint-præsentation.

 1. Skærmbilledet og dets elementer
  1. Office-knappen
  2. Hurtig adgang
  3. Båndet og fanerne
  4. Miniaturer
  5. Notefeltet
  6. Statuslinjen
  7. Visningsknapper
 2. Grundlæggende opgaver i PowerPoint
  1. Den bedste fremgangsmåde
 3. Indledende opgaver
  1. Start en ny tom præsentation
  2. Start en ny præsentation fra en skabelon
  3. Tilpasning af diasformat
  4. Valg af farvetema
 4. Fyld indhold i præsentationen
  1. Indtastning af tekst
  2. Tilføj et dias
  3. Dias med billeder og tekst
  4. Excel-diagrammer4.4.1 Opret et nyt Excel-diagram
  5. SmartArt
  6. Multimedieklip
  7. Videoklip
  8. Tabeller
  9. Indsætte andre objekter
  10. Tegninger
  11. Hyperlinks
 5. Finpudsning af præsentationen
  1. Dato, klokkeslæt og diasnummer
  2. Rækkefølgen af dias
  3. Overgangseffekter
  4. Animationer
  5. Indstilling af diasshowet
 6. Afspilning af diasshowet
  1. Uddelingskopier
 7. Lidt præsentationsteknik
  1. PowerPoint i praksis
 8. Afsluttende bemærkninger