Makroøkonomi

by Christen Sørensen
Ratings:
( 16 )
117 pages
Language:
 Danish
Et gratis kompendium til Makroøkonomi for bachelor og kandidat studerende. Dette kompendium fungerer som et alternativt redskab til at forstå opbygningen af og anvendelsen af makroøkonomiske modeller.
This is a free eBook for students
Sign up for free access
Download free textbooks as PDF or read online. Less than 15% adverts
 
Free 30-day trial
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest eBooks
Description
Content

Et gratis kompendium til Makroøkonomi for bachelor og kandidat studerende. Dette kompendium fungerer som et alternativt redskab til at forstå opbygningen af og anvendelsen af makroøkonomiske modeller. Emner som Varemarkedsmodeller, IS-LM modeller og AD-AS modeller indgår i dette kompendium.

 1. Modelbygningens grundelementer
  1. Dramaer og økonomiske modeller
  2. Markedsspecifi kationen
  3. Værktøjskassen
 2. Varemarkedsmodeller
  1. Indledning
  2. Varemarkedsmodellens variable og relationer
  3. Den samlede varemarkedsmodel
  4. Varemarkedsmodellen: løsningen
  5. Varemarkedsmodellen: anvendelser
  6. Varemarkedsmodellens multiplikatorer
  7. Den lukkede varemarkedsmodel
 3. IS-LM modeller
  1. Indledning
  2. Pengemarkedets variable og relationer
  3. Obligationsmarkedets variable og relationer
  4. Varemarkedet og IS-kurven
  5. Den samlede IS-LM model
  6. Den samlede IS-LM model for en åben økonomi: løsningen
  7. IS-LM modellen med markedsbestemt valutakurs: anvendelser
  8. IS-LM modellen med fast valutakurs: anvendelser
  9. Det forsvundne obligationsmarked
  10. Den lukkede IS-LM model
 4. AD-AS modeller
  1. Indledning
  2. Arbejdsmarkedet
  3. AD-AS modellen
  4. AS-relationen
  5. AD-relationen
  6. AD-AS modellen: løsningen
  7. AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs: anvendelser
  8. AD-AS modellen med fast valutakurs: anvendelser
  9. Den lukkede AD-AS model
 5. Index

1.1.1 Grundstruktur i makroøkonomiske modeller: markeder og økonomiske aktører

2.1.1 Varemarkedsmodel for en åben økonomi

2.2.1 Varemarkedsmodellens relationer på blanketligningsform og i eksplicit lineær form

2.3.1 Reduceret varemarkedsmodel på blanketligningsform

3.1.1 Agenter og markeder i IS-LM modellen for en åben økonomi

3.5.1 IS-LM modellen for en åben økonomi: alle ligninger

3.5.2 IS-LM modellen for en åben økonomi: 3 ligninger

3.10.1 IS-LM modellen for en lukket økonomi: 2 ligninger

4.1.1 Agenter og markeder i AD-AS modellen for en åben økonomi

4.3.1 Vareudbudsfunktionen og arbejdsmarkedet i AD-AS modellen

4.7.1 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til offentlig efterspørgsel via g i AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs

4.7.2 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til en permanent ændring i pengeudbudet via ΔBC i AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs

4.7.3 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til det udenlandske prisniveau p* i AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs

4.7.4 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til det udenlandske aktivitetsniveau y* i AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs

4.7.5 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til det udenlandske renteniveau r* i AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs

4.7.6 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til udbudschok via na i AD-AS modellen med markedsbestemt valutakurs

4.8.1 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til offentlig efterspørgsel via g i AD-AS modellen med fast valutakurs

4.8.2 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til det udenlandske prisniveau p* i AD-AS modellen med fast valutakurs

4.8.3 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til det udenlandske aktivitetsniveau y* i AD-AS modellen med fast valutakurs

4.8.4 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til det udenlandske renteniveau r* i AD-AS modellen med fast valutakurs

4.8.5 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til valutakursen E i AD-AS modellen med fast valutakurs

4.8.6 Multiplikatorernes fortegn/størrelse med hensyn til udbudschok via na i AD-AS modellen med fast valutakurs