Skip navigation

Bookboon.com Gratis studiebøger og e-bøger

Choose a category

Statistik

Statistik
Ingen anmeldelse endnu
ISBN: 87-7681-012-7
2. udgave
Sider : 101
 • Pris: 75,50 kr
 • Pris: €8,99
 • Pris: £8,99
 • Pris: ₹150
 • Pris: $8,99
 • Pris: 75,50 kr
 • Pris: 75,50 kr

4 nemme skridt til din e-bog

Vi beklager, men for at kunne downloade vores bøger eller se vores videoer, kræves det at din browser tillader JavaScript.
Er du interesseret i GRATIS e-bøger og relevante opdateringer fra Bookboon?
Efter du har indtastet din email addresse, modtager du en bekræftelsesmail. Venligst acceptér denne for at modtage vores ugentlige eBooks update. Vi giver ikke din personlige information videre.
eLib
Opnå din organisations potentiale
Se Demo

Corporate eLibrary

Se vores erhvervsløsninger til intern uddannelse

Dette er en Premium eBog

Bookboon Premium - Få adgang til over 800 eBøger - uden annoncer

Du kan få gratis adgang i 30 dage til denne - og 800 andre bøger via Premium abonnementet. Du kan også købe bogen nedenfor

 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: 39,99 kr pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: €5,99 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: £4,99 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: ₹299 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: $3,99 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: 39,99 kr pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: 39,99 kr pr/måned
eLib
Opnå din organisations potentiale
Klik her

Corporate eLibrary

Se vores erhvervsløsninger til intern uddannelse

Om bogen

 1. Anmeldelser
 2. Beskrivelse
 3. Indledning
 4. Indholdsfortegnelse

Anmeldelser

Peter ★★★★★

Bogen giver et godt overblik over statistik på en meget effektiv måde.

Beskrivelse

Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

Indledning

Det her foreliggende kompendium i statistik har som målgruppe studerende på de økonomiske og samfundsvidenskabelige studier. For mange studerende kommer kurset i statistik som et chok; lærebogen synes uoverskuelig, pensum enormt, og gymnasiematematikken ligger uendelig langt væk. ”Lær nemt statistik - kort og præcist”er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en ”kogebogsopskrift”på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

Indholdsfortegnelse

 1. Forord
 2. Sandsynlighedsregningens grundbegreber
  1. Sandsynlighedsfelt, sandsynlighedsfunktion, udfaldsrum, hændelse
  2. Betinget sandsynlighed
  3. Uafhængige hændelser
  4. Inklusions-eksklusionsformlen
  5. Binomialkoefficienter
  6. Multinomialkoefficienter
 3. Stokastiske variable
  1. Stokastiske variable, definition
  2. Fordelingsfunktionen
  3. Diskret stokastisk variabel, punktsandsynligheder
  4. Kontinuert stokastisk variabel, tæthedsfunktion
  5. Kontinuert stokastisk variabel, fordelingsfunktion
  6. Uafhængige stokastiske variable
  7. Stokastisk vektor, simultan tæthed og fordelingsfunktion
 4. Middelværdi og varians
  1. Middelværdi af stokastisk variabel
  2. Varians og spredning af stokastisk variabel
  3. Eksempel (udregning af middelværdi, varians og spredning)
  4. Vurdering af middelværdi µ og spredning p°a øjem°al
  5. Additions- og multiplikationsformler for middelværdi og varians
  6. Covarians og korrelationskoefficient
 5. De store tals lov
  1. Chebyshev’s ulighed
  2. De store tals lov
  3. Den centrale grænseværdisætning
  4. Eksempel (fordelingsfunktionen konvergerer mod )
 6. Beskrivende statistik
  1. Median og kvartiler
  2. Gennemsnit
  3. Empirisk varians og empirisk spredning
  4. Empirisk covarians og empirisk korrelationskoefficient
 7. Statistisk testteori
  1. Nulhypotese og alternativ hypotese
  2. Signifikanssandsynlighed og signifikansniveau
  3. Fejl af type I og II
  4. Eksempel
 8. Binomialfordelingen Bin(n, p)
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Punktsandsynligheder
  4. Middelværdi og varians
  5. Signifikanssandsynligheden for test i binomialfordelingen
  6. Normalapproksimationen til binomialfordelingen
  7. Estimatorer
  8. Konfidensintervaller
 9. Poissonfordelingen Pois
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Punktsandsynligheder
  4. Middelværdi og varians
  5. Additionsformel
  6. Signifikanssandsynligheder for test i Poissonfordelingen
  7. Eksempel (signifikant stigning af salg af Skodaer)
  8. Binomialapproksimationen til Poissonfordelingen
  9. Normalapproksimationen til Poissonfordelingen
  10. Eksempel (signifikant fald i antal klager)
  11. Estimatorer
  12. Konfidensintervaller
 10. Den geometriske fordeling Geo(p)
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Punktsandsynligheder og halesandsynligheder
  4. Middelværdi og varians
 11. Den hypergeometriske fordeling HG(n, r,N)
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Punktsandsynligheder og halesandsynligheder
  4. Middelværdi og varians
  5. Binomialapproksimationen til den hypergeometriske fordeling
  6. Normalapproksimationen til den hypergeometriske fordeling
 12. Multinomialfordelingen Mult(n, p1, . . . , pr)
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Punktsandsynligheder
  4. Estimatorer
 13. Den negative binomialfordeling NB(n, p)
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Punktsandsynligheder
  4. Middelværdi og varians
  5. Estimatorer
 14. Eksponentialfordelingen Eks
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Tæthed og fordelingsfunktion
  4. Middelværdi og varians
 15. Normalfordelingen
  1. Parametre
  2. Beskrivelse
  3. Tæthed og fordelingsfunktion
  4. Standardnormalfordelingen
  5. Regneregler
  6. Estimation af middelværdien µ
  7. Estimation af variansen 2
  8. Konfidensinterval for middelværdien µ
  9. Konfidensinterval for variansen 2 og spredningen
  10. Additionsformlen
 16. Fordelinger knyttet til normalfordelingen
  1. 2-fordelingen
  2. Student’s t-fordeling
  3. Fisher’s F-fordeling
 17. Test i normalfordelingen
  1. En stikprøve, kendt varians, H0 : µ = µ0
  2. En stikprøve, ukendt varians, H0 : µ = µ0 (Student’s t-test)
  3. En stikprøve, ukendt middelværdi
  4. Eksempel
  5. To stikprøver, kendte varianser, H0 : µ1 = µ2
  6. To stikprøver, ukendte varianser, H0 : µ1 = µ2 (Fisher-Behrens)
  7. To stikprøver, ukendte middelværdier
  8. To stikprøver, ukendt fælles varians, H0 : µ1 = µ2
  9. Eksempel (sammenligning af to middelværdier)
 18. Variansanalyse
  1. Formål
  2. k stikprøver, ukendt fælles varians, H0 : µ1 = · · · = µk
  3. To eksempler (sammenligning af middelværdier i 3 stikprøver)
 19. Chi-kvadrat 2
  1. 2-test for fordelingslighed
  2. Normalfordelingsantagelse
  3. Standardiserede residualer
  4. Eksempel (kvinder med 5 børn)
  5. Eksempel (folketingsvalg)
  6. Eksempel (dødsfald i det preussiske kavaleri)
 20. Kontingenstabeller
  1. Definition, metode
  2. Standardiserede residualer
  3. Eksempel (studieretning og politisk orientering)
  4. 2-test for 2 × 2-tabeller
  5. Fisher’s eksakte test for 2 × 2-tabeller
  6. Eksempel (Fisher’s eksakte test)
 21. Fordelingsfri test
  1. Wilcoxons test for ´et sæt observationer
  2. Eksempel
  3. Normalapproksimation til Wilcoxons test for ´et sæt observationer
  4. Wilcoxons test for to sæt observationer
  5. Normalapproksimation til Wilcoxons test for to sæt observationer
 22. Lineær regression
  1. Modellen
  2. Estimering af parametrene 0 og 1
  3. Estimatorernes fordeling
  4. Forudsagte værdier ˆyi og residualer ˆei
  5. Estimering af variansen 2
  6. Konfidensinterval for parametrene 0 og 1
  7. Determinationskoefficienten R2
  8. Forudsigelser og prediktionsinterval
  9. Oversigt over formler
  10. Eksempel
 23. Engelsk-dansk ordliste
 24. Oversigt over diskrete fordelinger
 25. Tabeller
  1. Sådan forstås tabellerne
  2. Standardnormalfordelingen
  3. 2-fordelingen (værdier x med F2(x) = 0,500 etc.)
  4. Student’s t-fordeling (værdier x med FStudent(x) = 0,600 etc.)
  5. Fishers F-fordeling (værdier x med FFisher(x) = 0,90)
  6. Fishers F-fordeling (værdier x med FFisher(x) = 0,95)
  7. Fishers F-fordeling, (værdier x med FFisher(x) = 0,99)
  8. Wilcoxons test for ´et sæt observationer
  9. Wilcoxons test for 2 sæt observationer, = 5%
 26. Symbolforklaring
 27. Index
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.