SRF Redovisning 2017: Del 3

Review :
( 0 )
301 pages
Language:
 Swedish
SRF-boken innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även SRF:s mallar för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.
This is a free eBook for students
Sign up for free access
All student books free, forever. Less than 15% adverts
 
Free 30-day trial
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest Addition
About the author
Description
Content

SRF-boken innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även SRF:s mallar för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

  1. Redovisningsförfattningar 
  2. Bokföringsnämnden BFN 
  3. Bokföringsnämndens K-regelverk 
  4. Företagsanalys med redovisningsinformation 
  5. Srf konsulternas mallar för årsredovisning 
  6. SrfU - Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor 
  7. Kontoplan BAS 2017 
  8. Sökordsregister