Skip navigation

Bookboon.com Gratis studiebøger og e-bøger

Choose a category

Økologi

Grundtræk af den moderne økologi for universitetsstuderende

Økologi
Ingen anmeldelse endnu
ISBN: 978-87-403-2111-1
2. udgave
Sider : 154
 • Pris: 129,00 kr
 • Pris: €13,99
 • Pris: £13,99
 • Pris: ₹250
 • Pris: $13,99
 • Pris: 129,00 kr
 • Pris: 129,00 kr

4 nemme skridt til din e-bog

Vi beklager, men for at kunne downloade vores bøger eller se vores videoer, kræves det at din browser tillader JavaScript.
Er du interesseret i GRATIS e-bøger og relevante opdateringer fra Bookboon?
Efter du har indtastet din email addresse, modtager du en bekræftelsesmail. Venligst acceptér denne for at modtage vores ugentlige eBooks update. Vi giver ikke din personlige information videre.
eLib
Opnå din organisations potentiale
Se Demo

Corporate eLibrary

Se vores erhvervsløsninger til intern uddannelse

Dette er en Premium eBog

Bookboon Premium - Få adgang til over 800 eBøger - uden annoncer

Du kan få gratis adgang i 30 dage til denne - og 800 andre bøger via Premium abonnementet. Du kan også købe bogen nedenfor

 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: 39,99 kr pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: €5,99 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: £4,99 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: ₹299 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: $3,99 pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: 39,99 kr pr/måned
 • Start et 30 dages prøveabonnement. Efter 30 dage: 39,99 kr pr/måned
eLib
Opnå din organisations potentiale
Klik her

Corporate eLibrary

Se vores erhvervsløsninger til intern uddannelse

Om bogen

 1. Anmeldelser
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Beskrivelse

Anmeldelser

Bent Lauge Madsen, biolog, mag. scient. ★★★★★

Biologi i den offentlige debat er i dag identisk med biodiversitet, der vistnok nu hedder bioblitz: At finde så mange arter som muligt, og helst så store som mulig. Al respekt for det. Men næsten glemt er, hvordan den levende verden fungerer. Bevares, økologien lever skam i bedste velgående, men det er mest på supermarkedets hylder. Men biologi-undervisning er andet og mere end at ligge på skovbunden og placere små dyr på en ”bestemmelsesdug”: Hvem finder flest. Biologiundervisning er også at pakke nedfaldne blade ind i finmasket net og følge, hvordan de nedbrydes langsommere end dem, der ligger frit, så smådyrene kan berede dem for mikroorganismerne. Det er gammeldags, eviggyldig økologi, man bliver klogere af. Med sin nye økologi-lærebog har marinbiologen Hans Ulrik Riisgård trukket den økologiske naturvidenskab ud i lyset, hvor den hører hjemme. Det er en meget velkommen bog. Man vil lede forgæves efter økologiske hønseæg og veganerspise, men bogen leverer essensen af den økologiske videnskabs levedygtige landvindinger fra de tidlige af de konkrete fakta, som f.eks. Gauses konkurrenceforsøg med tøffeldyr for snart 100 år siden til James Estes fantastiske nøglearts-beretninger om havodderne i Aleuterne. De klassiske Arizona-Kaibab-hjorte er også med. Jeg mente ellers de blev aflivet for 40 år siden, men de kan, uden jeg har opdaget det, være genopstået. En god historie er de i hvert tilfælde. Den er en fornøjelse at læse. Jeg fik i hvert tilfælde min økologiske viden både genoplevet og opdateret. Og den kan læses med udbytte af andre end universitetsstuderende.

Tom Fenchel ★★★★★

Fra at en gang at have været et specialiseret fagområde inden for biologi, er termen økologi blevet kendt af alle – fx som superlativ i supermarkeders skiltning for alt muligt. Denne bog omhandler økologi som et akademisk fag: beskrivelsen og forståelsen af organismers antal og udbredelse i naturen, organismers forhold til det ydre kemiske og fysiske miljø og til andre arter som fx forholdet mellem rov og byttedyr og konkurrence om fælles ressourcer, og endelig organismers omsætning af stof og energi i naturen. Efter en indledende præsentation af faget økologi behandler følgende kapitler energistrømmen gennem økologiske systemer, biogeokemiske stofkredsløb, populationsbiologi, artsdiversitet og økologiske systemers ændringer over tid, De sidste tre kapitler behandler specifikt økologiske systemer i havet, i ferskvand og på land. Hvor det er relevant, behandles også miljøproblemer. Bogen er primært skrevet som lærebog for universitetsstuderende. Økologi er et fag der er afhængig af mange andre fagområder såsom fysiologi, matematik, fysik, kemi og geologi og selvfølgelig kendskab til mangfoldigheden blandt organismer. Forfatteren har gjort en betydelig indsats for at læsere med mere begrænsede forudsætninger inden for disse områder kan følge med uden at gå på kompromis med substansen. Bogen er derfor også oplagt til brug for gymnasier og seminarier - og da også for alle andre der ønsker at vide hvad økologi er.

Indholdsfortegnelse

 1. Økologi og økosystemer 
  1. Økologi og biosystemer 
  2. Økosystembegrebet 
 2. Energistrømme i økosystemer 
  1. Solstråling og global energibalance 
  2. Primærproduktion og produktivitet 
  3. Fødekæder 
  4. Bioenergetik 
  5. Økologiske effektiviteter 
  6. Biomagnificering af miljøgifte 
 3. Biogeokemiske stofkredsløb 
  1. Sedimentære og luftformige stofkredsløb 
  2. Kulstofs kredsløb 
  3. Kvælstofs kredsløb 
  4. Svovls kredsløb 
  5. Fosfors kredsløb 
  6. Vands kredsløb 
 4. Populationsøkologi 
  1. Regulering af populationers tæthed 
  2. Populationsvækst og matematiske modeller 
 5. Artsdiversitet 
  1. Overgangszoner og randeffekt 
  2. Ø-biogeografi 
 6. Økologisk succession 
  1. Autogen succession 
  2. K- og r-strateger 
  3. Allogen succession 
  4. Klimaksøkosystemer 
  5. Succession i »rum« 
  6. Biosfæren som økosystem 
  7. Økosystemers kompleksitet og stabilitet 
  8. Økosystemmodeller og grænser for vækst 
 7. Marine økosystemer 
  1. Åbne havområder 
  2. Marine lavtvandsområder 
 8. Søøkosystemer 
  1. Temperaturlagdeling i søer 
  2. Sæsonvariationer i søer 
 9. Skovøkosystemer 
  1. Fødekæderne i skoven 
  2. Humus og næringsstofbalance 
 10. Referencer
 11. Stikordsregister

Beskrivelse

Bogen beskriver grundtrækkene af den moderne økologi. Eksempler på emner er: energistrømme i fødekæder og økosystemer, stofkredsløb, populationers vækst og regulering, artsdiversitet og økologisk succession. Hertil kommer gennemgang af struktur og funktion i tre vigtige økosystemer, nemlig havet, søerne og skovene. Teksten støttes overalt af instruktive tegninger. Samtidig giver bogen grundlaget for en basal forståelse af mange af tidens påtrængende miljøproblemer. Økologibogen henvender sig primært til studerende på universiteter; men kan også anvendes på seminarier, teknika, gymnasier og andre steder, hvor økologi indgår i undervisningen. Bogen er letforståelig og kan læses uden særlige biologiske forudsætninger. Forfatteren er Hans Ulrik Riisgård, professor, ph.d. & dr. scient., Biologisk Institut, Syddansk Universitet, hvor han i mange år har undervist i almen økologi og marinbiologi.

Om forfatteren

Jeg startede min karriere med 6 års ansættelse som biolog ved Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, hvor jeg blev stærkt involveret i blandt andet Cheminova's kviksølv-forurening af farvandene omkring Harboøre Tange. Jeg forsvarede min doktordisputats i 1982 som 31-årig og blev året efter ansat som lektor ved Syddansk Universitet (dengang Odense Universitet), hvor jeg i nu mange år har undervist i økologi og marinbiologi. Jeg har jeg ofte blandet mig i miljøspørgsmål, og sideløbende med publicering af 160 videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter, har jeg også publiceret omkring 50 populærvidenskabelige artikler på dansk om aktuelle miljøspørgsmål: olieforurening, tungmetalforurening, iltsvind, eutrofiering, global opvarmning, masseforekomst af gopler. I 2008 blev jeg udnævnt til professor i marinbiologi med fast arbejdsplads på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.