Skip navigation

Bookboon.com Download von kostenlosen eBooks für Studium und Beruf

Choose a category

Vejen til en empowerment-kultur

Vejen til en empowerment-kultur
4,5 (14 Bewertungen)
ISBN: 978-87-7681-305-5
1. Auflage
Seiten : 33
 • Preis: 75,50 kr
 • Preis: €8,99
 • Preis: £8,99
 • Preis: ₹150
 • Preis: $8,99
 • Preis: 75,50 kr
 • Preis: 75,50 kr

KOSTENLOS downloaden in 4 einfachen Schritten...

Um unsere Bücher herunterzuladen oder Videos anzusehen, benötigen Sie einen Browser, der JavaScript zulässt.
Sind Sie daran interessiert, Neuigkeiten zu unseren KOSTENLOSEN eBooks und relevanten Bookboon-Updates zu erhalten?
Nachdem Sie Ihre Email angegeben haben, schicken wir Ihnen eine Bestätigungsmail. Durch Klicken auf den dort angezeigten Link erhalten Sie unseren Newsletter. Wir geben Ihre Daten nicht an eine Dritte weiter.
eLib
Entdecken Sie das Lernpotenzial Ihrer Organisation
Demo anschauen

Unternehmens-eLibrary

Unsere Business Lösung für Weiterbildung

Das ist ein Premium eBook

Bookboon Premium - Erhalten Sie Zugang zu über 800 eBooks - ohne Werbeanzeigen

Erhalten Sie kostenlosen Zugang für einen Monat - und 800 andere Bücher mit dem Premium Abo. Sie können das Buch auch einzeln kaufen

 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann 39,99 kr p. M.
 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann €5,99 p. M.
 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann £4,99 p. M.
 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann ₹299 p. M.
 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann $3,99 p. M.
 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann 39,99 kr p. M.
 • Kostenloses 30-Tage Probeabo. Dann 39,99 kr p. M.
eLib
Entdecken Sie das Lernpotenzial Ihrer Organisation
Hier klicken!

Unternehmens-eLibrary

Unsere Business Lösung für Weiterbildung

Über das Buch

 1. Beschreibung
 2. Inhalt
 3. Einleitung

Beschreibung

Frigør medarbejdernes potentiale og opnå forbløffende resultater.

Forlaget Birmar udgiver bøger inden for business og selvudvikling. Kendetegnende for alle bøgerne er, at de giver en praktisk vinkel på relevante erhvervsmæssige emner og er direkte anvendelige i ledelsesarbejde med udvikling af virksomhed, organisation, ledelse og medarbejdere.

Forlaget Birmar A/S
www.birmar.dk

Inhalt

Forord

Indledning: Udfordringen i empowerment

1. Frigør medarbejdernes potentiale

2. At bruge Situational Leadership® II som guide

Noter

Einleitung

Vores første bog om empowerment med titlen Empowerment Takes More Than a Minute blev udgivet i 1996 af Berret Koehler Publishers. Den har været en populær introduktion til de udfordringer der ligger i at skabe en empowerment-kultur. Vi har haft den glæde at se bogen på bestsellerlisten i Business Week og at få den oversat til ti sprog udover engelsk. Efter alt at dømme har denne bog været en succes, og den har hjulpet mange ledere og ansatte til at frigøre medarbejdernes potentiale med forbløffende resultater til følge.

Det har også været tydeligt, at forsøg på at nå frem til empowerment altid rejser spørgsmål hos ledere og ansatte. Disse spørgsmål er ofte temmelig detaljerede, og svarene på dem fremgik ikke altid tydeligt i vores første bog. Denne anden bog, Vejen til empowerment, stiller og besvarer sådanne spørgsmål og giver et tretrins vejkort til brug ved rejsen mod empowerment.

Alle ser ud til at være enige om at ansatte, ledere og virk-somheder kan have udbytte af at skabe en kultur, hvor medarbejdere kan opnå empowerment. Ved at inddrage medarbejderne i en empowerment-kultur gør man det muligt for dem at bruge deres viden, erfaring og indre motivation til at udføre opgaver for organisationen. Medarbejderne bliver teammedlem-mer, som er ansvarlige for resultater der gavner organisationen på både hånd-gribelige og uhåndgribelige måder. De ansatte oplever også en fø-lelse af ejerskab, begejstring og stolthed i deres arbejde. Ledere bliver til teamledere der gør det lettere for teammedlemmerne at engagere sig. De opdager at det er meget nemmere at opnå resultater end i en hierarkisk kultur, og de opnår en ny følelse af stolthed ved at udvikle selvstændiggjorte team der udretter meget mere end nogen troede muligt.

De vanskeligheder, alle oplever, er at det er meget nemmere at tale om empowerment end at skabe en kultur, hvor empowerment kan trives. Titlen på vores første bog blev valgt for at gøre det klart at det ikke er let at bevæge sig fra hierarki til empowerment. Det kræver mere end en erklæring, mere end et ønske, mere end en lille indsats, så sandelig ”more than a minute”. Det er ikke nogen let opgave at give afkald på de forudsætninger, den adfærd og de systemer (politikker og procedurer) der fungerede godt i en hierarkisk kultur, og erstatte dem med forudsætninger, adfærd og systemer, som støtter og forventer empowerment, men det er muligt at gøre det trinvist og i etaper.

Vejen til empowerment er ment som en rejsefører til rejsen. Det er ikke en bog der er skabt til at blive læst i ét stræk, undtagen med det formål at få et overblik over emnerne. Det er nærmere en brugervejledning til brug under rejsen mod empowerment. Vejen til empowerment vil være en hjælp til at fortsætte opgaven og vil bestemt øge rejsens hastighed. Tænk på de spørgsmål der opstår undervejs, find dem i de forskellige afsnit og find også svarene på dem. Vi ved at denne rejsefører vil gøre rejsen meget lettere og give dig lyst til at fortsætte. Hvis du har spørgsmål som ikke er at finde i denne bog, så send dem til os, og vi vil sende dig vores mening om emnet. Vi ønsker at det skal lykkes dig at nå til empo-werment, så lad denne rejsefører – og os som referencer – hjælpe dig på vej.

Held og lykke på denne vigtige og udfordrende rejse! Vi har tillid til at den er anstrengelserne værd, fordi man med empo-werment vil frigøre medarbejdernes potentiale og opnå forbløffende resultater.

Ken Blanchard

John Carlos

Alan Randolph

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.