Opsummerende Matematik

von Manu.nu
Bewertung:
( 12 )
102 pages
Sprache:
 Danish
Gratis Matematik kompendium til niveau B.
Das ist ein kostenloses eBook für Studenten
Registrieren Sie sich für einen kostenlosen Zugang
Laden Sie kostenlose Textbücher als PDF herunter oder lesen Sie sie online. Weniger als 15 % Werbeanzeigen
 
30-Tage Gratisprobe
Business Abonnement kostenlos für die ersten 30 Tage , dann $5.99/mo
Die neuesten Bücher
Description
Content

Gratis Matematik kompendium til niveau B.

 1. Grundlæggende regneregler
  1. Brøkregler
  2. Kvadratsætningerne
  3. Potenser og kvadratrødder
 2. Geometri
  1. Beregning i en vilkårlig trekant
  2. Beregning i en retvinklet trekant
 3. Lineære funktioner (skæring af funktioner)
  1. Skæring mellem lineære funktioner
  2. Substitutionsmetoden
  3. Lige store koefficienters metode
  4. Ortogonale linier
 4. Afstandsformler i koordinatsystemet
  1. Punkt-punkt-afstandsformel
  2. Punkt-linie-afstandsformel
 5. Invers funktion
 6. Parablen: graf, løsning af ligning og ulighed
 7. Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner
  1. Eksponentialfunktioner
  2. Potensfunktioner
  3. Enkelt og dobbeltlogaritmisk papir
 8. Rentesregning
  1. Gennemsnitlig rente
  2. Lån
 9. Grænseværdier og kontinuerte funktioner
 10. Differentialkvotient
 11. Asymptoter og polynomiumsbrøker
  1. Lodrette asymptoter
 12. Monotoniforhold
  1. Funktionsundersøgelse
 13. Trigonometri
 14. Trigonometriske funktioner og ligninger
  1. Trigonometriske grundligninger
  2. Trigonometrisk ulighed
 15. Harmonisk svingning
 16. Statistik og sandsynlighedsregning
  1. Varians
  2. Stokastisk variabel
  3. Middelværdien af en stokastisk variabel
  4. Varians og spredning for en stokastisk variabel
 17. Betinget sandsynlighed
 18. Kombinatorik
  1. Antal kombinationer
 19. Binomialfordelingen
  1. Binomialfordeling på TI-83
  2. Middelværdi og spredning i en binomialfordeling
 20. Normalfordelingen
  1. Normalfordelingen på TI-83
  2. Fraktiler
  3. Normalfordelingspapir
 21. Lineær programmering
 22. Eksempler på opgaver svarende til tidligere eksamensopgaver samt løsninger