Ann-Charlotte Plogner
  • Bücheranzahl: 1

Ann-Charlotte Plogner är executive coach med inriktning på ledarskap och personlig utveckling, Msc. Integral Master Coach™ , ICF PCC.

Under många år har hon varit verksam i näringslivet som strategikonsult. Dess för innan vid Industriförbundet och även som chef inom offentlig förvaltning. Senare som projekt- och programledare vid Marknadstekniskt Centrum, instiftat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Institutet för företagsledarutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. På IFL har hon också varit ansvarig för det individuella coaching programmet. Ann-Charlotte är också forskarutbildad vid HHS med inriktning på marknadsföring, distribution och industriell omvandling, och har gedigna kunskaper och erfarenheter inom affärs- och organisationsutveckling.

Genom åren har hon varit engagerad i många utvecklingsprojekt och aktiviteter som syftat till att finna nya lösningar på de affärs- och marknadsutmaningar, som ledare står inför på den globala marknaden. Det har omfattat såväl Sverige-baserade Large Cap företag, statligt ägda, och SME.

Det är under de senaste femton åren som hon valt att inrikta sin verksamhet speciellt som ledarskapscoach med fokus på individuell träning av ledare. Sedan 2011 ingår hon i ett internationellt konsortium av Integral Master Coacher™; alla är utbildade och tränade av ett av de mest framträdande träningsinstituten i världen, Integral Coaching Canada, www.integralcoachingcanada.com.

Hier sind weitere Empfehlungen von Ann-Charlotte Plogner
Werden Sie ein Bookboon Autor
Haben Sie eine tolle Idee, die Sie gerne in einem Business Buch oder einem Lehrbuch für Studenten umgesetzt sehen wollen würden? Haben Ihre Erfahrungen Ihnen das Ein oder Andere mit auf den Weg gegeben und Sie würden dies gerne mit der Welt teilen? Oder sind Sie Spezialist in einem akademischen Thema, das noch besser erklärt werden könnte? Qualität, Klarheit und Prägnanz sind das, was Bookboons eBooks charakterisiert. Sprechen Sie jetzt mit unserem Redaktionsteam, um veröffentlicht zu werden!
Anfrage