Sven Larsson
  • Bücheranzahl: 3

Sven Larsson är professor emeritus i Teoretisk kemi vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har under många år undervisat i Fysikalisk kemi, Kemisk fysik och Kvantkemi för fysiker och kemister. Han är också en välkänd och väl citerad forskare. Till hans forskningsområde hör elektronöverföring i biologiska system, inklusive fotosyntesen samt ledningsförmåga och magnetism inom Fasta tillståndets fysik. Ungefär 200 vetenskapliga uppsatser har publicerats i internationella tidskrifter. Tidigare har han författat två böcker: Fysikalisk kemi och (på engelska) Chemical Physics, Electrons and Excitations.

Stöbern Sie alle Bücher nach Namen
Werden Sie ein Bookboon Autor
Anfrage