Claus F. Sørensen
  • Bücheranzahl: 0

Claus Fedder Sørensen er uddannet cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han er ansat hos advokatfirmaet DAHL (daværende Pagh, Thygesen & Werlauff) i 1994 og blev optaget som partner i 2002. Har møderet for Landsret.

- Øvrige hverv mv.
- Følgende tillidshverv bestrides;
- Bestyrelsesmedlem i foreningen Danske IT-advokater.
- Foredragsholder hos Advokaternes Serviceselskab, Dansk IT, IT-Brancheforeningen og IBC Euroforum.
- Underviser i Erhvervsret og Internetjura på Herning Handels- og Ingeniørhøjskole.
- Udpeget af IT-Brancheforeningen som foreningens repræsentant i forbindelse med Videnskabsministeriets udarbejdelse af standardkontrakter til brug for staten og andre offentlige myndigheders indkøb af it-systemer (K01 og K02).
- Flere bestyrelsesposter i erhvervsvirksomheder.
- Forfatter til flere artikler i blandt andet Revision- og Regnskabsvæsen.
- Medforfatter til bogen ”Kommenteret K01”, udgivet på Thomsons forlag 2004.
- Redaktør på distancekurset IT-kontrakter under IBC Euroforum.

Claus Sørensen har gennem 10 år beskæftiget sig primært med koncipering og forhandling af erhverslivets kontraktsforhold, herunder it-kontrakter, leveringsvilkår, ansættelsesaftaler, selskabsdokumenter og licensaftaler. Har stor erfaring i rådgivning indenfor markedsføringsmæssige forhold og forhold omkring salg og markedsføring på internettet og har indgående kendskab til forhold omkring etablering og beskyttelse af virksomhedens immaterielle rettigheder.

Stöbern Sie alle Bücher nach Namen
Werden Sie ein Bookboon Autor
Anfrage