Arbejde i forandring

udviklingslinjer i private og offentlige arbejdsrelationer

Bewertung:
( 0 )
121 pages
Sprache:
 Danish
Arbejde i forandring giver et overblik over hvorledes medarbejdere oplever udviklingen i deres relationer til ledelse, kollegaer og arbejdsopgaver, samt hvordan de trives og udvikler færdigheder.
Das ist ein kostenloses eBook für Studenten
Registrieren Sie sich für einen kostenlosen Zugang
Laden Sie kostenlose Textbücher als PDF herunter oder lesen Sie sie online. Weniger als 15 % Werbeanzeigen
 
30-Tage Gratisprobe
Business Abonnement kostenlos für die ersten 30 Tage , dann $5.99/mo
Die neuesten Bücher
Über den Autor

Peter Nielsen er lektor, tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet og har i mere end 30 år arbejdet med undersøgelser omkring arbejdsmarkeds-, organisations-, innovations- og personaleforhold. De seneste 19 år har fokus været på innovation, nye organisationsformer, forandring...

Description
Content

Arbejde i forandring er noget de fleste af os har stiftet bekendtskab med, men der eksisterer ikke noget samlet overblik over, hvorledes arbejdet har udviklet sig i den private og offentlige sektor og hvordan medarbejderne på vidt forskellige arbejdspladser oplever deres relationer til ledelse, kollegaer og arbejdsopgaverne, samt hvordan de trives og udvikler deres færdigheder.

På grundlag af et omfattende datamateriale leverer denne bog et sådant samlet overblik over forandringer i arbejdet og i de relationer, som knytter sig til dette. Fokus lægges generelt på i hvilket omfang der finder en udvikling af indflydelse i arbejdet sted, som komplementeres af nye former for kontrol.

Overblikket over forandringer i arbejdet foldes i bogen ud omkring fem relationelle dimensioner. Indenfor hver især af disse kortlægges det hvilken betydning indbyggede dilemmaer har for medarbejdere i de private og offentlige erhverv, i forskellige stillingsgrupper og med varierende uddannelsesmæssig baggrund.

 1. Relationer i udvikling
  1. Undren og afsæt
  2. Drivkræfter for udviklingslinjer
  3. Arbejdsrelationer og dilemmaer
 2. Datamateriale
 3. Ledelsesrelationen: præstationer og forandringer
  1. Målstyring og præstationspres
  2. Forandringer og samarbejde
  3. Involvering og participation i forandringer
  4. Sammenfatning
 4. Teamrelationen: autonomi og kontrol
  1. Omfang, indflydelse og tværfaglighed
  2. Tilsyn og tempo
  3. Sammenfatning
 5. Arbejdsrelationen: ansvarliggørelse og tilslutning
  1. Indflydelse på arbejdet
  2. Indflydelse på planlagte ændringer
  3. Tilslutning og loyalitet
  4. Sammenfatning
 6. Trivselsrelationen: social støtte og beskæftigelsessikkerhed
  1. Social støtte og ansvar
  2. Trivsel i arbejdet
  3. Beskæftigelsessikkerheden
  4. Arbejde og arbejdsmiljø
  5. Det grænseløse arbejde og jobtilfredsheden
  6. Sammenfatning
 7. Kompetencerelationen: uddannelse og udvikling
  1. Grundkvalifikationer og færdighedskrav
  2. Oplæring og jobrelateret uddannelse
  3. Problemløsning, læring og innovativ adfærd
  4. Arbejde i forandring og fornyende kompetencer
  5. Sammenfatning
 8. Relationer på tværs: Indflydelse og kontrol
  1. Indflydelse på tværs
  2. Kontrol på tværs
  3. Sammenfatning
 9. Konklusion