Vejen til en empowerment-kultur

af Ken Blanchard;John P. Carlos;Alan Randolph
Vurderinger:
( 14 )
33 pages
Sprog:
 Danish
Frigør medarbejdernes potentiale og opnå forbløffende resultater.Forlaget Birmar udgiver bøger inden for business og selvudvikling.
Dette er en gratis e-bog til studerende
Tilmeld dig for gratis adgang
Alle studiebøger gratis for evigt. Mindre end 15 % annoncer
 
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Seneste tilføjelse
Description
Content

Frigør medarbejdernes potentiale og opnå forbløffende resultater.

Forlaget Birmar udgiver bøger inden for business og selvudvikling. Kendetegnende for alle bøgerne er, at de giver en praktisk vinkel på relevante erhvervsmæssige emner og er direkte anvendelige i ledelsesarbejde med udvikling af virksomhed, organisation, ledelse og medarbejdere.

Forlaget Birmar A/S
www.birmar.dk

Forord

Indledning: Udfordringen i empowerment

1. Frigør medarbejdernes potentiale

2. At bruge Situational Leadership® II som guide

Noter

Vores første bog om empowerment med titlen Empowerment Takes More Than a Minute blev udgivet i 1996 af Berret Koehler Publishers. Den har været en populær introduktion til de udfordringer der ligger i at skabe en empowerment-kultur. Vi har haft den glæde at se bogen på bestsellerlisten i Business Week og at få den oversat til ti sprog udover engelsk. Efter alt at dømme har denne bog været en succes, og den har hjulpet mange ledere og ansatte til at frigøre medarbejdernes potentiale med forbløffende resultater til følge.

Det har også været tydeligt, at forsøg på at nå frem til empowerment altid rejser spørgsmål hos ledere og ansatte. Disse spørgsmål er ofte temmelig detaljerede, og svarene på dem fremgik ikke altid tydeligt i vores første bog. Denne anden bog, Vejen til empowerment, stiller og besvarer sådanne spørgsmål og giver et tretrins vejkort til brug ved rejsen mod empowerment.

Alle ser ud til at være enige om at ansatte, ledere og virk-somheder kan have udbytte af at skabe en kultur, hvor medarbejdere kan opnå empowerment. Ved at inddrage medarbejderne i en empowerment-kultur gør man det muligt for dem at bruge deres viden, erfaring og indre motivation til at udføre opgaver for organisationen. Medarbejderne bliver teammedlem-mer, som er ansvarlige for resultater der gavner organisationen på både hånd-gribelige og uhåndgribelige måder. De ansatte oplever også en fø-lelse af ejerskab, begejstring og stolthed i deres arbejde. Ledere bliver til teamledere der gør det lettere for teammedlemmerne at engagere sig. De opdager at det er meget nemmere at opnå resultater end i en hierarkisk kultur, og de opnår en ny følelse af stolthed ved at udvikle selvstændiggjorte team der udretter meget mere end nogen troede muligt.

De vanskeligheder, alle oplever, er at det er meget nemmere at tale om empowerment end at skabe en kultur, hvor empowerment kan trives. Titlen på vores første bog blev valgt for at gøre det klart at det ikke er let at bevæge sig fra hierarki til empowerment. Det kræver mere end en erklæring, mere end et ønske, mere end en lille indsats, så sandelig ”more than a minute”. Det er ikke nogen let opgave at give afkald på de forudsætninger, den adfærd og de systemer (politikker og procedurer) der fungerede godt i en hierarkisk kultur, og erstatte dem med forudsætninger, adfærd og systemer, som støtter og forventer empowerment, men det er muligt at gøre det trinvist og i etaper.

Vejen til empowerment er ment som en rejsefører til rejsen. Det er ikke en bog der er skabt til at blive læst i ét stræk, undtagen med det formål at få et overblik over emnerne. Det er nærmere en brugervejledning til brug under rejsen mod empowerment. Vejen til empowerment vil være en hjælp til at fortsætte opgaven og vil bestemt øge rejsens hastighed. Tænk på de spørgsmål der opstår undervejs, find dem i de forskellige afsnit og find også svarene på dem. Vi ved at denne rejsefører vil gøre rejsen meget lettere og give dig lyst til at fortsætte. Hvis du har spørgsmål som ikke er at finde i denne bog, så send dem til os, og vi vil sende dig vores mening om emnet. Vi ønsker at det skal lykkes dig at nå til empo-werment, så lad denne rejsefører – og os som referencer – hjælpe dig på vej.

Held og lykke på denne vigtige og udfordrende rejse! Vi har tillid til at den er anstrengelserne værd, fordi man med empo-werment vil frigøre medarbejdernes potentiale og opnå forbløffende resultater.

Ken Blanchard

John Carlos

Alan Randolph