Opsummerende Matematik

af Nicholas Schultz-Møller
:
( 12 )
102 pages
Sprog:
 Danish
Gratis Matematik kompendium til niveau B.
Dette er en gratis e-bog til studerende
Tilmeld dig for gratis adgang
Alle studiebøger gratis for evigt. Mindre end 15 % annoncer
 
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Seneste tilføjelse
Description
Content

Gratis Matematik kompendium til niveau B.

 1. Grundlæggende regneregler
  1. Brøkregler
  2. Kvadratsætningerne
  3. Potenser og kvadratrødder
 2. Geometri
  1. Beregning i en vilkårlig trekant
  2. Beregning i en retvinklet trekant
 3. Lineære funktioner (skæring af funktioner)
  1. Skæring mellem lineære funktioner
  2. Substitutionsmetoden
  3. Lige store koefficienters metode
  4. Ortogonale linier
 4. Afstandsformler i koordinatsystemet
  1. Punkt-punkt-afstandsformel
  2. Punkt-linie-afstandsformel
 5. Invers funktion
 6. Parablen: graf, løsning af ligning og ulighed
 7. Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner
  1. Eksponentialfunktioner
  2. Potensfunktioner
  3. Enkelt og dobbeltlogaritmisk papir
 8. Rentesregning
  1. Gennemsnitlig rente
  2. Lån
 9. Grænseværdier og kontinuerte funktioner
 10. Differentialkvotient
 11. Asymptoter og polynomiumsbrøker
  1. Lodrette asymptoter
 12. Monotoniforhold
  1. Funktionsundersøgelse
 13. Trigonometri
 14. Trigonometriske funktioner og ligninger
  1. Trigonometriske grundligninger
  2. Trigonometrisk ulighed
 15. Harmonisk svingning
 16. Statistik og sandsynlighedsregning
  1. Varians
  2. Stokastisk variabel
  3. Middelværdien af en stokastisk variabel
  4. Varians og spredning for en stokastisk variabel
 17. Betinget sandsynlighed
 18. Kombinatorik
  1. Antal kombinationer
 19. Binomialfordelingen
  1. Binomialfordeling på TI-83
  2. Middelværdi og spredning i en binomialfordeling
 20. Normalfordelingen
  1. Normalfordelingen på TI-83
  2. Fraktiler
  3. Normalfordelingspapir
 21. Lineær programmering
 22. Eksempler på opgaver svarende til tidligere eksamensopgaver samt løsninger