Matematik

af Manu.nu
Vurderinger:
( 18 )
85 pages
Sprog:
 Danish
Dette gratis kompendie indeholder de vigtigste dele af pensum i matematik for hele gymnasiet/HTX/HHX/etc.
Dette er en gratis e-bog til studerende
Tilmeld dig for gratis adgang
Alle studiebøger gratis for evigt. Mindre end 15 % annoncer
 
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Seneste tilføjelse
Description
Content

Dette gratis kompendie indeholder de vigtigste dele af pensum i matematik for hele gymnasiet/HTX/HHX/etc., men er opdelt efter hvilke dele af matematikken, der er vigtigst at kunne på de enkelte uddannelsessteder, så man umiddelbart efter studiestart problemfrit kan følge med i matematikfagene.

Dette kompendium henvender sig til studenter og andre, der skal starte på en videregående uddannelse.

Kompendiet indeholder de vigtigste dele af pensum i matematik for hele gymnasiet/HTX/HHX/etc., men er opdelt efter hvilke dele af matematikken, der er vigtigst at kunne på de enkelte uddannelsessteder, så man umiddelbart efter studiestart problemfrit kan følge med i matematikfagene.

Fagene starter nemlig erfaringsmæssigt direkte med ny matematik, der bygger på fundamentet skabt i gymnasiet/HTX/HHX/etc. – ja endda i folkeskolen. På universitetet lægger man meget vægt på bevisførelse mens fokus på handelshøjskoler og ingeniørhøjskoler i højere grad er på anvendelser. Begge kræver forståelse for grundbegreberne men ikke at man nødvendigvis kan beviserne udenad.

Matematikken i dette kompendium vil således have fokus på repetition af de vigtigste begreber.

 1. Generel matematik
  1. Grundlæggende regneregler
  2. Løsning af ligninger
  3. Trigonometri
  4. Anvendelse af de forskellige cos/sin relationer
  5. Logaritmefunktionen
  6. Eksponentialfunktioner
  7. Potensfunktioner
  8. Kombinatorik
  9. Sandsynlighedsregning
  10. Binomialfordelingen
  11. Normalfordeling
  12. Grænseværdi og kontinuitet
  13. Differentialregning
  14. Integralregning
 2. Matematik særlig anvendt på universiteter og ingeniøruddannelser
  1. Harmonisk svingning
  2. Vektorer
  3. Rumgeometri
 3. Matematik særlig anvendt på HA-MAT, universiteter og ingeniøruddannelser
  1. Differentialligninger
 4. Matematik særlig anvendt på handelshøjskoler
  1. Lineær programmering