Globale HRD trends

af Jack J. Phillips
Vurderinger:
( 15 )
30 pages
Sprog:
 Danish
Virksomheders løsninger på konkurrencen i en global økonomi. Forlaget Birmar udgiver bøger inden for business og selvudvikling.
Dette er en e-bog for erhvervsfolk
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
 
Køb e-bogen:
Ingen annoncer inden i bogen
Seneste tilføjelse
Description
Content

Virksomheders løsninger på konkurrencen i en global økonomi.

Forlaget Birmar udgiver bøger inden for business og selvudvikling. Kendetegnende for alle bøgerne er, at de giver en praktisk vinkel på relevante erhvervsmæssige emner og er direkte anvendelige i ledelsesarbejde med udvikling af virksomhed, organisation, ledelse og medarbejdere.

Forlaget Birmar A/S
www.birmar.dk

Forord

I dag arbejder vi i en global økonomi, som influerer os alle. Vort firmas erfaring med globalisering understreger denne vigtige trend. I 1993, da medlemmerne af vor human resource virksomhed begyndte at udføre konsulentopgaver for virksomheder rundt omkring i verden, blev vi klar over, at indlæring, human resource udvikling (HRD) og afdelinger, der arbejdede med præstationsforbedring, oplever nogle af de samme problemer, uanset hvor de har hjemme. I takt med at vi hjalp flere virksomheder, identificerede vi trends, som dukkede op over hele kloden. For at bekræfte vore formodninger, forskede vi med trænings- og udviklingsvirksomheder i 35 lande, og den forskning hjalp os til at forklare problemer og trends, der dukkede op i hvert enkelt land. Yderligere forskning bekræftede vore antagelser om, at de fleste problemer og trends er ens over hele verden. Resultaterne er seksten afgørende trends, som enhver, der beskæftiger sig med træning og præstationsforbedring, må forstå og forberede sig til at klare på en produktiv måde.

Forandring, Forandring, Forandring

Det siges ofte, at den eneste konstant i dynamiske organisationer er forandring. Intetsteds er forandring mere synlig og betydningsfuld end på det område, der hedder uddannelse og præstationsforbedring. De personer, der har ansvar for uddannelse og præstationsforbedring, adskiller sig meget fra hinanden, når det gælder baggrund, erfaring, metode og forventninger. Kunder stiller usædvanlige og belastende krav til uddannelsespersonalet. Uddannelsesmiljøet forandrer sig hurtigt. Deltagere i trænings-, indlærings- og præstationsforbedringsprogrammer har nye forventninger og krav. Som en følge heraf er det vigtigt for alle interessegrupper at være opmærksomme på tegn på forandring og være forberedt på at foretage justeringer i forhold hertil.

Vigtigheden af trends

Overvågning af og handling i forhold til trends er en vigtig del af det at udvikle en effektiv uddannelses- og HRD-funktion. Første trin i denne proces er at være opmærksom på bestemte trends, der vil have en indflydelse på funktionen. Denne bog identificerer klart disse vigtige trends og giver behørigt bevis for og eksempler til dokumentation af ikke bare hver enkelt trends eksistens, men også dens betydning.

De næste tre trin i processen er at undersøge drivkraften bag trenden, forstå problemerne, og undersøge trendens potentielle indvirkning på virksomheden. Nogle trends har eller vil få en væsentlig betydning for virksomheden. For andres vedkommende kan virkningen på kort sigt måske være minimal.

Det femte trin er at foretage ændringer på grundlag af trendens mulige indvirkning. I de fleste situationer er en trend positiv, og planlagte handlinger kan være nødvendige for fortsat at justere og reagere i forhold til denne trend. I andre tilfælde kan en trend være negativ, og bestræbelser på at imødegå eller minimere dens virkninger vil være nødvendige.

Et sidste trin er fortsat overvågning af trenden, revurdering af dens indflydelse og behovet for yderligere ændringer.

Kort sagt, hovedformålet med denne bog er at hjælpe enkeltpersoner til at undersøge hver enkelt trend, undersøge dens indvirkning på virksomheden og foretage ændringer og forbedringer, for at trenden kan arbejde internt til gode for virksomhedens uddannelses- og udviklingsfunktion.

 1. Vigtigheden af trends
  1. Observation af og reaktion på trends
  2. Forskningsgrundlag
  3. Træning, indlæring, uddannelse, præstation, forbedring, udvikling osv.
  4. Bogens struktur
  5. Trends
 2. Strategi og træning
  1. Defi nition og validering af trend
  2. Beskrivelse af trenden
  3. Trendens konsekvenser
  4. Referencer