Finansiering

af Michael Knudsen
Vurderinger:
( 17 )
98 pages
Sprog:
 Danish
Dette kompendium henvender sig primært til HA-studerende på CBS, der studerer faget Finansiering på HA-almen 2.
Dette er en gratis e-bog til studerende
Tilmeld dig for gratis adgang
Alle studiebøger gratis for evigt. Mindre end 15 % annoncer
 
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Seneste tilføjelse
Description
Content

Dette kompendium henvender sig primært til HA-studerende på CBS, der studerer faget Finansiering på HA-almen 2. år. Kompendiet er ikke ment som en lærebog, men nærmere som en form for opskriftsbog, der skal medvirke til at skabe et overblik over – de til tider komplekse – problemstillinger i Finansiering.


Kompendiet indeholder en gennemgang af den grundlæggende fi nansierings- og investeringsteori løbende suppleret med eksempler. Kompendiet indeholder desuden to eksempler på større opgaver samt et appendiks.

Dette kompendium henvender sig primært til HA-studerende på CBS, der studerer faget Finansiering på HA-almen 2. år. Kompendiet er ikke ment som en lærebog, men nærmere som en form for opskriftsbog, der skal medvirke til at skabe et overblik over – de til tider komplekse – problemstillinger i Finansiering.

Kompendiet indeholder en gennemgang af den grundlæggende fi nansierings- og investeringsteori løbende suppleret med eksempler. Kompendiet indeholder desuden to eksempler på større opgaver samt et appendiks.

Kompendiet er primært udarbejdet på baggrund af følgende værker: ”Corporate Finance – international edition” af Ross, Westerfi eld og Jordan, ”Grundlæggende Investeringsteori – 3. udgave” af Ove Hedegaard, samt ”Finansielle markeder – 2. udgave” af Michael Møller og Niels Christian Nielsen.

 1. Indledning
 2. Markedseffektivitet
 3. Renter
  1. Skat og inflation
  2. Diskontering
  3. Nutidsværdi af et enkelt beløb
  4. Nutidsværdi af en annuitet
  5. Annuiteten af en nutidsværdi
  6. Fremtidsværdi af et enkelt beløb
  7. Fremtidsværdi af en annuitet
  8. Annuiteten af en fremtidsværdi
 4. Investering
  1. Initialinvestering - I
  2. Kalkulationsrente R
  3. Nettobetalingsstrømme (cashflows) - NB
  4. Nettobetalingsstrømme efter skat (cashflow efter skat) – NB efter skat
  5. Løbetid T
  6. Enkelt investering
  7. Fundamentalprincip I
  8. Fundamentalprincip II
  9. Enkelt Kædeinvesteringer / Enkelt gentagen investering
  10. Valg mellem flere Kædeinvesteringer / flere gentagne investeringer
  11. Oversigt over beregningsmetoder for investeringsprojekter
 5. Afskrivninger
  1. Saldoafskrivninger
  2. Lineær afskrivning
  3. Straks afskrivninger
  4. Genvundne afskrivninger
 6. Leasing
  1. Beregning af fordelagtighed
 7. Lån
  1. Balanceligningen
  2. Lån - Forskellige former
  3. Stående lån
  4. Serielån
  5. Annuitetslån
 8. International finansiering
  1. Exchange rates - valutakurser
  2. Cross Rates
  3. Triangle arbitrage
 9. Covered Interest Arbitrage
  1. Interest Rate Parity
  2. Purchasing Power Parity
  3. The International Fisher Effect
 10. Aktier og aktiehandel handel
  1. Aktietyper og aktiekurs
  2. Kapitaludvidelse
 11. Optionsteori
  1. Definitioner
  2. Gevinstscenarier for optionskøber
  3. Forholdet mellem køber og sælger
  4. Værdiansættelse af optioner
  5. Øvre og nedre grænser
  6. Værdiansættelse af en call option når den med sikkerhed slutter ITM
  7. Værdiansættelse af en call option når den enten slutter ITM eller OTM
  8. Indvirkning på prisfastsættelse af optioner
  9. Grafisk illustration af værdien af put optioner og call optioner
  10. Put-Call pariteten
  11. Black & Scholes
 12. Nytte/Risiko
 13. Porteføljeteori - Risiko og Afkast
  1. The Mean Variance rule
  2. Beregning af afkast og risiko
  3. Portefølje bestående af to aktiver
  4. Kovarians (cov(A,B)) og Korrelationskoefficienten R
  5. Diversifikation
  6. Portefølje bestående af mere end to aktiver
  7. Porteføljeteori - uden lånemarked
  8. PF – med lånemarked (CML)
  9. Udledning af CML
  10. Beta (ß)
  11. Capital Asset Pricing Model (CAPM) og Security Market Line (SML)
  12. Sammenhængen mellem CAPM, systematisk og usystematisk risiko
 14. Kapitalstruktur
  1. WACC (Weighted Average Cost of Capital)
  2. Miller og Modigliani (M&M) uden skat
  3. Miller og Modigliani (M&M) med skat
  4. Business Risk og Financial Risk
  5. Optimal kapitalstruktur
 15. Appendiks - flere kalkulationsrenter og 8
 16. Opgave - investering
 17. Opgave - Afskrivninger