Overblik over erhvervsret - del 2

af Manu.nu
Vurderinger:
( 16 )
58 pages
Sprog:
 Danish
Overblik over erhvervsret. Alle regler, love og begreber gennemgås på en systematisk og letforståelig måde.
Dette er en gratis e-bog til studerende
Tilmeld dig for gratis adgang
Alle studiebøger gratis for evigt. Mindre end 15 % annoncer
 
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Seneste tilføjelse
Description
Content

Overblik over erhvervsret. Alle regler, love og begreber gennemgås på en systematisk og letforståelig måde.

 1. Internationale køb - CISG
  1. Finder CISG anvendelse?
  2. Fortolkning af CISG´s bestemmelser
  3. Sælgers pligter
  4. Levering
  5. Sælgers misligholdelse
  6. Købers pligter
  7. Købers misligholdelse
  8. Købers og sælgers misligholdelsesbeføjelser
 2. Erstatning i og uden for kontrakt
  1. Betingelser for at ifalde erstatningsansvar
  2. Erstatning i kontrakt
  3. Produktansvar
 3. Kreditaftaler og retten til varen
  1. Kreditaftale eller Kreditkøb?
  2. Ejendomsrettens overgang – hvem har ejendomsretten til varen?
  3. Vindikation og ekstinktion – har køber videresolgt varen i strid med sælgers ejendomsforbehold? Ja => hvem har ret til varen?
 4. Kreditaftaler – Fordringer og gældsbreve
  1. Er det en fordring eller et gældsbrev?
  2. Transport af fordringer – er fordringen transporteret til en ny kreditor?
 5. Kreditorforfølgning – Insolvens og tvangsfuldbyrdelse
  1. Universalforfølgning
  2. Individualforfølgning
 6. Sikkerhed for gæld
  1. Pantsætning
  2. Kaution – kautionerer tredjemand for debitors gæld?
 7. Tingsret – Køb
  1. Erhververen vs. overdragerens kreditorer
  2. verdrageren vs. erhververens kreditorer
  3. Vindikation og ekstinktion