Den professionelle sælger

af Rolf H. Bay
:
( 18 )
31 pages
Sprog:
 Danish
Vejviser til succes med 100 motivationsimpulser til hverdagen. Denne bog er lavet i samarbejde mellem bookboon.
Dette er en gratis e-bog til studerende
Tilmeld dig for gratis adgang
Alle studiebøger gratis for evigt. Mindre end 15 % annoncer
 
Gratis 30 dages prøveperiode
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Seneste tilføjelse
Description
Content

Vejviser til succes med 100 motivationsimpulser til hverdagen.

Denne bog er lavet i samarbejde mellem bookboon.com og Forlaget Birmar. Forlaget Birmar udgiver bøger inden for business og selvudvikling. Kendetegnende for alle bøgerne er, at de giver en praktisk vinkel på relevante erhvervsmæssige emner og er direkte anvendelige i ledelsesarbejde med udvikling af virksomhed, organisation, ledelse og medarbejdere. Du kan læse mere om Forlaget birmar, på www.birmar.dk

Hvis man spørger efter en opskrift på overlevelse i disse turbulente tider med stadig skiftende markeder og stigende udfordringer i alle brancher, vil man få utallige velmente råd og tips.

Hvis man derudover også ønsker noget varigt, der kan bruges som et kompas til at udføre handlinger, og som samtidig kan opfattes som en vedvarende personlig opgave, hedder nøgleordet ”professionalisme”.

Men hvad kendetegner professionalisme? Hvad er forskellen mellem amatøren og den professionelle sælger? Hvad gør den professionelle sælger i modsætning til amatøren?

Med denne bog vil vi komme med henvisninger til de sælgere, der allerede betragter sig selv som professionelle, eller som har professionalisme som et kvalitetskrav.

I dag ved enhver professionel, at:

”Den, der kun kan det, som andre også kan, og som kun ved det, som andre også ved, kan også kun gøre det, som alle andre kan. Succes forudsætter altid vilje, kraft og evnen til at gå foran andre med selvstændige frem-gangsmetoder og problemløsninger”.

(Hubert Markl, Formand i Max-Planck).

Den individuelle sikring af fremtiden lykkes kun ved hele tiden at arbejde med sin egen professionalisme.

På denne spændende og krævende vej følger den professionelle figur ”PROFI” dig på vej. Han kender og er ekspert indenfor salgsbranchen og kommer med opmuntrende eller eftertænksomme, men også inspirerende og sjove ordsprog, til hver af de 10 vejviser-kapitler, der kan være ”motiverende drivstof” for dig.

Hvis der er nogle aforismer, som du især holder af, skal du bruge dem som ledetråd og motivation i en vis periode. Og naturligvis er ordsprogene også ganske velegnede til de månedlige salgsmøder, som motto for et møde o.s.v.

På din egen personlige vej hen mod den professionelle sælger, kan du i hvert kapitel finde rammende opfordringer og vejledninger. En kritisk kontrol i forbindelse med en personlig vurdering og standpunktsvurdering giver mange impulser til kontinuerlige forbedringer.

Baseret på mange års erfaring fra samarbejde med professionelle sælgere, vises i de 10 vejviser-kapitler, hvad der bestemmer en sælgers professionalisme, og samtidig virker de som målestok for kundesucces og glæden ved arbejdet.

I 1. kapitel finder du svarene på det centrale spørgsmål: ”Sælger – hvor er du på vej hen?”. I 2.-4. kapitel drejer det sig udelukkende om kunden som ”det centrale punkt” for alle salgsmæssige bestræbelser. Hvad den professionelle gør, for at realisere praktisk kundeorientering, god service og konstruktiv reklamationsbehandling, fremgår af de mange viste eksempler.

Den, der vil have succes som sælger, må besidde evnen til hele tiden at kunne motivere sig selv, at kunne opnå mental færdighed, men også at kunne arbejde planmæssigt og systematisk. Succes kommer altid af noget – det er, på trods af alle profetier, noget der kan skabes. Men det er nødvendigt med en passende portion engagement og stræben efter målene. Det, du som professionel har brug for, er anført i kapitel 5-7

(køb hele bogen for at få adgang til disse kapitler).

Enhver succesrig sælger skal også være en succesrig kommunikator. Samtaler er kongevejen til kunden. At opbygge kundekontakt, at føre behovsorienterede samtaler med kunden, at kunne fremlægge et fremtidigt samarbejdsmønster sammen med kunden, det er udfordringen for en professionel sælger. Det, du har brug for i den forbindelse, står i kapitel 8 – 10

(køb hele bogen for at få adgang til disse kapitler)

På din vej til at blive en succesrig professionel sælger, vil jeg ønske dig held og lykke, for: den, der vil udrette noget, må være lykkelig.

Fra min side skal der lyde en tak til de mange sælgere, som jeg har lært og stadig lærer en masse af, og til de salgsledere og salgsdirektører, som har motiveret mig til at skrive denne bog, og som altid har været parate med råd og vejledning.

 1. Sælger – hvor går du hen?
  1. På vej til et arbejde med livsglæde
  2. Checkliste: Personlig Udviklings-Plan
 2. Kundeorientering
  1. Modeord eller grundlæggende adfærdsændring?
  2. Checkliste: Kundeorientering
 3. Service
  1. Din trumf i kampen om kunderne
  2. Kundens opfattelse:
  3. Checkliste: Servicekvalitet
 4. Reklamation
 5. Afslutningen eller begyndelsen på et kundeforhold?
  1. Checkliste: Reklamationskompetence
 6. At planlægge succes
  1. Hvordan man overvinder tilfældighederne
  2. Checkliste: Mål-kvalitet