Bankovnictví & Finanční Trhy

Připravte se na Vaše zkoušky z bankovnictví a získejte více vědomostí na téma finanční trhy s těmito bezplatnými eKnihami. Naleznete v nich úvod do těch nejdůležitějších bankovních oblastí, jako třeba finanční systémy, tvorba peněz, investice a centrální bankovnictví.