Petra Laurell
  • : 1

Jag är en strategisk person med en stark drivkraft att hjälpa människor att få syn på sin potential. Jag coachar grupper i grupprocesser och uutvecklar ledare, som kan hjälpa sina medarbetare att frigöra potential. Mitt fokus är kärleksfullhet – att vilja väl. Genom LaHooRells ger jag ett magiskt bidrag till världen när jag lyfter potentialen hos en strategisk grupp med ledare – en ledningsgrupp.