Helga Messel
  • : 1

Helga Messel är beteendevetare med lång erfarenhet som utbildningschef, projektledare, konsult och karriärcoach inom både privat och offentlig sektor. Hon har producerat ett flertal utbildningsmaterial och digitala verktyg för personlig utveckling som kompetensutveckling, kommunikation och förhandling samt att ta makten över sin tid.

Hon har skrivit böckerna Att mötas- att minnas och Goda förebilder och fega, rädda halvgudar-Scener ur arbetslivet.