Joris Geens
  • : 2

Joris Geens doceert toegepaste informatica voor de grafische sector, interactief programmeren, interactieve animatie en server side scripting aan de Technische Scholen Mechelen in het Belgische Mechelen. Met veel enthousiasme wijdt hij daar studenten in de mysteries van het internet in.

Onder de naam Soopbooks schrijft hij heldere computerboeken met vele praktische voorbeelden. Op www.soopbooks.com staan er vele aanvullingen voor elk boek.

Daarnaast leidt hij ook het bedrijfje Joris en het Draakje. Dat bits-en-bytes-bedrijfje bouwt websites, verzorgt advies voor het net en geeft internetgerelateerde opleidingen. Kijk voor meer informatie op www.jorisenhetdraakje.com.