Claus F. Sørensen
  • : 0

Claus Fedder Sørensen er uddannet cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han er ansat hos advokatfirmaet DAHL (daværende Pagh, Thygesen & Werlauff) i 1994 og blev optaget som partner i 2002. Har møderet for Landsret.

- Øvrige hverv mv.
- Følgende tillidshverv bestrides;
- Bestyrelsesmedlem i foreningen Danske IT-advokater.
- Foredragsholder hos Advokaternes Serviceselskab, Dansk IT, IT-Brancheforeningen og IBC Euroforum.
- Underviser i Erhvervsret og Internetjura på Herning Handels- og Ingeniørhøjskole.
- Udpeget af IT-Brancheforeningen som foreningens repræsentant i forbindelse med Videnskabsministeriets udarbejdelse af standardkontrakter til brug for staten og andre offentlige myndigheders indkøb af it-systemer (K01 og K02).
- Flere bestyrelsesposter i erhvervsvirksomheder.
- Forfatter til flere artikler i blandt andet Revision- og Regnskabsvæsen.
- Medforfatter til bogen ”Kommenteret K01”, udgivet på Thomsons forlag 2004.
- Redaktør på distancekurset IT-kontrakter under IBC Euroforum.

Claus Sørensen har gennem 10 år beskæftiget sig primært med koncipering og forhandling af erhverslivets kontraktsforhold, herunder it-kontrakter, leveringsvilkår, ansættelsesaftaler, selskabsdokumenter og licensaftaler. Har stor erfaring i rådgivning indenfor markedsføringsmæssige forhold og forhold omkring salg og markedsføring på internettet og har indgående kendskab til forhold omkring etablering og beskyttelse af virksomhedens immaterielle rettigheder.