Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Politik for persondata

Bookboon forstår, at dit privatliv er vigtigt for dig, og at du interesserer dig for, hvordan dine personoplysninger bruges. Vi respekterer og værdsætter privatlivets fred for alle, der besøger vores websteder – bookboon.com og bookboonglobal.com (“Vores websteder“) og underdomæner hertil, og vi indsamler og bruger kun personoplysninger på de måder, der beskrives heri, og på en måde, som er i overensstemmelse med vores forpligtelser og dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

Denne privatlivspolitik omfatter ethvert tilfælde, hvor vi fungerer som dataansvarlig i forhold til personoplysninger om besøgende og brugere af tjenester på Vores websteder, eller sagt på en anden måde: hvor vi bestemmer formålene med og midlerne til behandling af disse personoplysninger. Denne privatlivspolitik gælder kun for din brug af Vores websteder. Vores websteder kan indeholde links til andre websteder. Bemærk venligst, at vi ikke har indflydelse på, hvordan oplysninger om dig indsamles, opbevares eller bruges af andre websteder, og vi anbefaler, at du undersøger sådanne andre websteders privatlivspolitikker, før du afgiver oplysninger til dem.

Læs venligst denne privatlivspolitik omhyggeligt, og sørg for, at du forstår den.

 

Hvem vi er (dataansvarlig)

Vores websteder ejes og drives af Bookboon.com Limited.

Vores juridiske oplysninger: Bookboon.com Limited, med virksomhedsnr. 07257821 og hjemstedsadresse på 27 Corsham St, Hoxton, London, N1 6DR, England.

Du kan kontakte os på privacy@bookboon.com. Vores databeskyttelsesrådgiver hedder Thomas Buus Madsen, og han kan kontaktes på tbm@bookboon.com eller med almindeligt brev, som skal sendes til ovennævnte adresse.

 

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er defineret i den generelle forordning om databeskyttelse (EU-forordning 679/2015) (“GDPR”) som ”enhver form for information om en identificerbar fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator”.

Personoplysninger er – sagt mere enkelt – alle oplysninger om dig, der gør det muligt at identificere dig. Personoplysninger omfatter oplysende oplysninger såsom dit navn og kontaktoplysninger, men omfatter også mindre indlysende oplysninger som identifikationsnumre, elektroniske lokaliseringsdata og andre online identifikatorer.

 

Hvor og hvordan vi indsamler oplysninger

Vi vil gerne informere dig om (i) de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle, (ii) de formål, som vi behandler personoplysninger med, og (iii) retsgrundlaget for behandlingen.

Vi kan behandle:

 • oplysninger om din brug af Vores websteder (“brugsoplysninger“). Brugsoplysningerne kan omfatte oplysninger om din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgets varighed, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt oplysninger om tidspunktet, hyppigheden og mønsteret for din brug af tjenesten. Kilden til brugsoplysninger er Google Analytics, som er vores analytiske sporingssystem. Disse brugsoplysninger kan blive behandlet med det formål at analysere brugen af ​​webstedet og tjenesterne. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, herunder særligt overvågning og forbedring af Vores websteder.
 • dine kontooplysninger (“kontooplysninger“). Kontooplysningerne kan omfatte dit navn, din e-mailadresse og din IP-adresse. Kilden til kontooplysningerne er dig eller din arbejdsgiver. Kontooplysningerne kan behandles med det formål at drive vores websted, levere vores tjenester, sikre sikkerheden på Vores websteder, opretholde backup af vores databaser og kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig (eller din arbejdsgiver) og os og/eller træffer foranstaltninger efter din anmodning om at indgå en sådan kontrakt.
 • oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og/eller tjenester (“forespørgselsoplysninger“). Forespørgselsoplysningerne kan behandles med henblik på at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er legitime interesser, herunder navnlig at tilbyde tjenester til relevante potentielle kunder.
 • oplysninger om vores kundeforhold, herunder kundekontaktoplysninger (“kundeforholdsoplysninger“). Kundeforholdsoplysninger kan omfatte dit navn, din arbejdsgiver, din IP-adresse, din jobtitel eller -rolle, dine kontaktoplysninger og oplysninger i kommunikationen mellem os og dig eller din arbejdsgiver. Kundeforholdsoplysninger kan behandles med det formål at styre vores relationer med kunderne, kommunikere med kunderne, holde styr på denne kommunikation og markedsføre vores produkter og tjenester til kunderne. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig (eller din arbejdsgiver) og os og / eller træffer foranstaltninger på Deres anmodning om at indgå en sådan kontrakt.
 • oplysninger der er relateret til transaktioner, herunder erhvervelse af gratis eller betalte e-bøger, som du indgår aftale om med os og/eller via Vores websteder (“transaktionsoplysninger“). Transaktionsoplysningerne kan indeholde dine kontaktoplysninger, dine betalings- eller kreditkortoplysninger og detaljer om transaktionerne. Transaktionsoplysningerne kan behandles med det formål at levere e-bøgerne og håndtere de korrekte registreringer af disse transaktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at træffe foranstaltninger for at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af Vores websteder og virksomhed.
 • oplysninger, du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mail-meddelelser og/eller nyhedsbreve (“notifikationsoplysninger“). Notifikationsoplysningerne kan behandles med det formål at sende dig de relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.
 • Oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, du sender til os (“korrespondanceoplysninger“). Korrespondanceoplysningerne kan indeholde kommunikationsindhold og metadata i forbindelse med kommunikationen. Vores websteder vil generere metadata i forbindelse med kommunikation ved hjælp af kontaktformularerne på webstedet. Korrespondanceoplysningerne kan behandles med det formål at kommunikere med dig og til arkivering. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, herunder navnlig korrekt administration af vores websted og virksomhed og kommunikation med brugerne.
 • dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor dette er nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, risikostyring eller få professionel rådgivning og etablere, udøve eller forsvare retlige krav, uanset om dette er i retssager eller i administrative eller udenretlige processer. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici og beskyttelsen og håndhævelsen af om vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

Ud over de specifikke formål, som vi kan behandle dine personoplysninger med og som er angivet i dette afsnit, kan vi også behandle dine personoplysninger, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.

Venligst undlad at give os andre personoplysninger om andre personer, medmindre vi beder dig om at gøre det.

Bemærk venligst, at Vores websteder og tjenester er rettet mod personer over 18 år. Hvis vi har grund til at vurdere, at vi har personoplysninger om en person under denne alder i vores databaser, sletter vi disse personoplysninger.

 

Hvad vi gør med dine oplysninger

Vi lover, at vi ikke gør noget ondsindet. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage opdateringer og kampagner fra os, sender vi dig et almindeligt nyhedsbrev med gratis indhold og kan muligvis sende dig en e-mail med nogle Bookboon-kampagner. Disse e-mails kan undertiden blive automatiseret og tilpasset på baggrund af din webadfærd, din jobtitel og dine interesser.

Hvis du er en del af målgruppen for vores premium-tjenester, kan vi også sende dig en e-mail eller ringe til dig om dette.

 

Hvor længe og hvor vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt i lyset af formål(ene), hvormed oplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Dine personoplysninger vil derfor blive opbevaret i følgende perioder:

 • op til tre år efter din seneste aktivitet på vores websted eller interaktion med en af vores e-mails.

I nogle tilfælde er det ikke muligt for os i forvejen at specificere de perioder, som dine personoplysninger vil blive opbevaret i. I sådanne tilfælde vil vi bestemme opbevaringstiden ud fra, om du er en potentiel bruger af vores tjenester eller læser af vores e-bøger.

Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit kan vi opbevare dine personoplysninger, hvis en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.

Vi kan opbevare eller overføre nogle eller alle dine personoplysninger i eller til lande, der ikke er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS” består af alle EU-medlemsstater plus Norge, Island og Liechtenstein). Disse lande kaldes også “tredjelande” og landene har måske ikke databeskyttelseslovgivning, der er så stærk som i Storbritannien og/eller EØS. Det betyder, at vi vil tage yderligere skridt for at sikre, at dine personoplysninger behandles lige så sikkert, som i Storbritannien og i henhold til GDPR som beskrevet i det følgende.

Vi deler dine oplysninger med eksterne tredjeparter, som beskrevet under afsnittet ‘Deler I mine personoplysninger’, der er er hjemmehørende uden for EØS. Følgende sikkerhedsforanstaltninger anvendes ved sådanne overførsler:

Vi anvender specifikke kontrakter, der er godkendt af Europa-Kommissionen, til at indgå aftaler med eksterne tredjeparter om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Disse kontrakter sikrer de samme niveauer af beskyttelse af personoplysninger, som ville gælde i henhold til GDPR. Flere oplysninger er tilgængelige fra Europa-Kommissionen.

Hvor vi overfører dine oplysninger til en tredjepart, der er hjemmehørende i USA, kan denne overførsel være beskyttet, hvis den er en del af EU-USA’s Privacy Shield. Dette kræver, at tredjepart leverer databeskyttelse på niveauer svarende til dem i Europa. Flere oplysninger er tilgængelige fra Europa-Kommissionen.

 

Deler I mine personoplysninger?

Undertiden kan vi indgå aftale med følgende tredjeparter om at levere bestemte produkter og/eller tjenester. Disse kan omfatte betalingsbehandling, levering, salg, markedsføring (herunder udsendelse af nyhedsbreve) og webstedsanalyser. I nogle tilfælde kan disse tredjeparter have behov for adgang til nogle eller alle dine personoplysninger, som vi har.

 • APSIS: lead-generering og markedsføring via e-mail – hjemmehørende i EØS
 • Google Analytics: anonymiseret webstedsanalyser – hjemmehørende i EØS og USA
 • Amazon Web Services: hosting – hjemmehørende i EØS og USA
 • Chargify: betalingsbehandling – hjemmehørende i USA
 • MailChimp: markedsføring via e-mail – hjemmehørende i USA
 • Payment Express: betalingsbehandling – hjemmehørende i EØS og New Zealand

Hvis nogen af dine personoplysninger er nødvendige for en tredjepart som beskrevet ovenfor, vil vi træffende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og i overensstemmelse med dine rettigheder, vores forpligtelser og tredjepartens forpligtelser i henhold til lovgivningen som beskrevet oven for i afsnittet ‘Hvor længe og hvor opbevarer vi dine oplysninger’.

Hvis nogen personoplysninger overføres uden for EØS, træffer vi passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles lige så sikkert, som de ville blive det i Storbritannien og i henhold til GDPR som beskrevet ovenfor i afsnittet ‘Hvor længe og hvor opbevarer vi dine oplysninger’.

Udover ovenstående kan vi udlevere dine personoplysninger, hvor sådan udlevering er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retlige krav, uanset om der er tale om retssager eller administrative eller udenretlige processer.

 

Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du følgende rettigheder, som vi altid vil arbejde for at opretholde:

 1. Retten til at blive informeret om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik fortæller dig alt, hvad du behøver at vide, men du kan altid kontakte os for at få mere at vide eller stille spørgsmål
 2. Retten til at få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig. Fremgangsmåden for at få indsigt er beskrevet under ‘Hvordan kan jeg få indsigt i mine personoplysninger?’.
 3. Retten til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis nogen af ​​dine personoplysninger, som vi har, er ukorrekte eller ufuldstændige. Kontakt os for at få mere at vide.
 4. Retten til at blive glemt, dvs. retten til at bede os om at slette eller på anden måde bortskaffe nogen af ​​dine personoplysninger, som vi har. Kontakt os for at få mere at vide.
 5. Retten til at begrænse (dvs. forhindre) behandlingen af ​​dine personoplysninger.
 6. Retten til at protestere mod at vi bruger dine personoplysninger til et eller flere bestemt(e) formål.
 7. Retten til dataportabilitet. Det betyder, at hvis du har givet personoplysninger direkte til os, vi anvender dem med dit samtykke eller til udførelsen af ​​en kontrakt og oplysningerne behandles automatisk, så kan du bede os om en kopi af disse personoplysninger, som i mange tilfælde kan genbruges med en anden tjeneste eller virksomhed.

Yderligere information om dine rettigheder kan også fås hos Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over vores brug af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Hvordan får jeg indsigt i mine personoplysninger?

Hvis du vil vide, hvilke personoplysninger vi har om dig, så kan du bede os om yderligere oplysninger om disse personoplysninger og om en kopi af dem (hvis vi har sådanne personoplysninger). Dette betegnes også som “den registreredes indsigtsanmodning”.

Alle indsigtsanmodninger skal sendes skriftligt per e-mail til privacy@bookboon.com.

Normalt opkræves der ikke noget gebyr for en anmodning om indsigt. Hvis din anmodning er ”åbenbart grundløs eller overdreven” (for eksempel hvis du sender gentagne anmodninger) kan der opkræves et gebyr for at dække vores administrative omkostninger ved at besvare anmodningen.

Vi vil besvare din anmodning om indsigt inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen. Normalt bestræber vi os på at give et fuldstændigt svar inden for denne tidsramme med en kopi af dine personoplysninger. I nogle tilfælde, særligt hvis din anmodning er mere kompleks, kan der være behov for mere tid – dog højst tre måneder fra den dato, hvor vi modtog din anmodning. Du vil blive holdt fuldt ud underrettet om sagsgangen.

 

Hvordan kan jeg bestemme over mine personoplysninger

Ud over dine rettigheder i henhold til GDPR, der er beskrevet i afsnittet “Dine rettigheder”, kan du, når du indsender personoplysninger via Vores websteder, få mulighed for at begrænse vores brug af dine personoplysninger. Vi ønsker i særdeleshed at give dig mulighed for at bestemme over vores brug af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder muligheden for at fravælge modtagelse af e-mails fra os, som du kan gøre ved at afmelde dig ved hjælp af linkene i vores e-mails.)

 

Kan jeg tilbageholde oplysninger?

Du kan få adgang til Vores websteder uden at afgive nogen personoplysninger. Men for at bruge alle funktioner og faciliteter, der er tilgængelige på Vores websteder, kan du blive bedt om at indsende eller tillade indsamling af visse oplysninger.

Du kan begrænse vores brug af cookies. For flere oplysninger om dette se afsnittet ” Brug af cookies og ‘clear GIFs'”.

 

Brug af cookies og ‘clear GIFs’

Vores websteder bruger både session-cookies og vedvarende cookies. En vedvarende cookie bliver på din enhed, efter at du har lukket din browser. Vedvarende cookies kan blive brugt af din browser ved efterfølgende besøg på webstedet. Vedvarende cookies kan fjernes ved at følge anvisningerne for din webbrowser. En session-cookie er midlertidig og forsvinder, når du lukker din browser. Du kan indstille din webbrowser til at nægte alle cookies eller angive, hvornår en cookie bliver sendt. Nogle funktioner på webstederne fungerer muligvis ikke korrekt, hvis muligheden for at acceptere cookies er deaktiveret.

Derudover bruger Vores websteder analysetjenester fra Google Analytics og APSIS, som også bruger cookies. Websiteanalyser refererer til et sæt værktøjer, der bruges til at indsamle og analysere brugsstatistikker, så vi bedre kan forstå, hvordan Vores websteder bliver anvendt.

Når du bruger Vores websteder, kan vi muligvis anvende “clear GIFs” (også kendt som ”Web Beacons”), som bruges til anonym sporing af vores brugeres brugsmønstre online (dvs. på en ikke-personlig identificerbar måde). Herudover kan vi også bruge clear GIFs i HTML-baserede e-mails, der sendes til vores brugere for at spore, hvilke e-mails der åbnes af modtagerne.

 

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Dette kan være nødvendigt, for eksempel hvis loven ændres, eller hvis vi ændrer vores virksomhed på en måde, der påvirker beskyttelsen af personoplysninger.

Eventuelle ændringer vil straks blive offentliggjort på Vores websteder. Vi anbefaler, at du kontrollerer denne side regelmæssigt for at holde dig opdateret.