Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Varför bli författare?

Book cover SwedishGenom att bli författare hos bookboon.com kan du antingen välja att hjälpa till med att skapa högkvalitativa akademiska böcker som studenter får gratis tillgång till, eller att bistå affärsfolk med böcker om personlig utveckling, hur man lyckas i sin karriär och om entreprenörskap ur olika aspekter.

Bookboons författare når en världsomspännande läsekrets och får betalt i procent av vad de olika e-böckerna inbringar.

Våra e-böcker publiceras för närvarande på sju olika språk: engelska, tyska, holländska, danska, svenska, norska och finska. De tar huvudsakligen upp ämnen som affärsliv/ekonomi, teknik/naturvetenskap och IT.

Under 2016 uppnådde vi 75 miljoner nedladdningar världen över.

Tänk på att vi värdesätter alltid förslag på nya böcker både från nya författare och från våra läsare.

 

Nya kursboksförfattare

Genom att skriva kursböcker åt bookboon.com blir du en del av det revolutionerande bookboon-konceptet och bidrar till att studenter kostnadsfritt får tillgång till högkvalitativ akademisk litteratur.

Dessutom blir du publicerad på en internationell marknad och når en värdsomfattande läsekrets som sammantaget gör 42 miljoner nedladdningar per år.

Våra författare får betalt i procent av vad e-böckerna inbringar. Inkomstnivån beror dels på ämnet, dels på språket.

 

Kursböckerna publiceras på sju språk

Kursböckerna publiceras för närvarande på 10 olika språk: engelska, tyska, holländska, danska, svenska, norska, finska, spanska och tjeckiska.

Våra böcker behandlar i första hand ämnesområdena affärsliv/ekonomi, teknik/naturvetenskap och IT. Vi arbetar ständigt med att utöka vårt sortiment och är alltid intresserade av nya ämnen.

Kursböckerna riktar sig både till studerande på grund- och fortsättningsnivå och fungerar utmärkt för att hjälpa studenterna i deras förberedelse inför tentamensprov.

Publiceringen finansieras med hjälp av ett begränsat antal annonser inne i böckerna. Vi har strikta etiska riktlinjer angående vilka annonser som inkluderas i varje verk.

“Låt mig passa på att uttrycka min tacksamhet och tillfredsställelse med bokprojekten. Som jag ser det har bookboon.com varit en utmärkt partner att samarbeta med. Resultatet är ur min (akademiska) synvinkel mycket tillfredsställande. Både presentationen och annonseringen är tilltalande. Jag har även tittat på en del andra akademiska titlar på bookboons webbplats och bestämt mig för att rekommendera en del av dem till mina studenter. De utgör ett utmärkt komplement till traditionella kursböcker.”

Bästa hälsningar
Attila Csenki, University of Bradford

 

Nya författare till sektionen för affärslitteratur

Vår affärslitteratur skrivs av ledande experter inom respektive ämnesområde, exklusivt för bookboon.com. Det innebär således att om du skriver för oss kan du profilera dig som expert inom just ditt område.

Böckerna publiceras dessutom internationellt och når en läsekrets som sträcker sig över hela världen. De flesta av böckerna tillhör de mest lästa inom sitt område världen över.

Till varje författare utbetalas en procenthalt från intäkter som kommer från de annonser generaerade i respetive eBook, samt en procenthalt av inkomsterna från prenumerationer skulle din eBook vara en Premium bok.

 

Fokus på personlig utveckling, teknik, IT och mer

Det huvudsakliga fokuset för affärslitteraturen är personlig utveckling för människor verksamma i affärsyrken, affärsliv/ekonomi, marknadsföring, teknik och IT. Vi arbetar också hela tiden på att utöka vårt sortiment till fler ämnen och är därför alltid intresserade av nya uppslag.

Böckerna ges ut på flera olika språk som engelska, tyska, svenska och danska och de finansieras med ett fåtal halvsidesstora annonser – med strikta etiska krav på innehållet.