Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Möt några av våra svenska författare


Dr. Klaus Söilen

Dr. Klaus Solberg Söilen är docent i marknadsföring vid Halmstad Högskola. Under sin tid vid Blekinge Tekniska Högskola var han med om att utveckla högskolans MBA program och var programmets förste direktör. Då han först kom till Sverige (Skåne) arbetade han vid Handelshögskolan i Köpenhamn.

Solberg Söilen har varit konsulent i mer än 60 företag över hela världen och innehar en professur vid Nordic International Management Institute (NIMI) i Chengdu, Kina. Varje år föreläser han på en rad institutioner, bland annat vid Université de Paris.

Före sin akademiska karriär arbetade Solberg Söilen i näringslivet i USA, Frankrike och Norge, de sista tre åren som revisor i KPMG.

Klaus Solberg Söilen har publicerat boken ”Geoeconomics” på bookboon.com.

[sharethis]